Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Analyses & Columns

 • In strijd met de rechtsstaat, ja dat mag

  Dr. Bert van den Braak, 14 februari 2017

  Dr. Bert van den Braak
  De conclusie van een in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) uitgevoerd onderzoek is dat sommige punten uit verkiezingsprogramma's lijnrecht tegen de Grondwet of de rechtsstaat ingaan. Als voorbeelden worden genoemd het verbieden van de buitenlandse financiering van moskeeën, denaturalisatie als straf en het niet meer toelaten van moslims als immigranten.
 • Over computers en stemmen tellen

  Mr. Broeksteeg, 3 februari 2017

  Hansko Broeksteeg
  De stemformulieren bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 15 maart a.s., mogen alleen handmatig worden geteld. Dat besluit nam minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op 1 februari jl. De Kiesraad reageerde prompt dat hij de uitslag van de verkiezingen mogelijk niet al op de verkiezingsavond bekend kan maken. “Het is nog onduidelijk hoe lang het tellen zal duren, en hoe dat precies in zijn werk zal gaan”, aldus Melle Bakker, secretaris van de Kiesraad (NRC Handelsblad 2 februari 2017).
 • The European Council as manager of crises

  Dr. Jan Werts, 3 februari 2017

  dr. Jan Werts
  Tientallen jaren telde de Europese Raad drie tot hooguit vier bijeenkomsten per jaar. Nu zijn er drie in alleen de maanden februari en maart in achtereenvolgens Valletta, Brussel en Rome. Deze pogingen tot crisismanagement zijn echter niet zo uniek als men zou denken, zo leert een blik terug in de tijd van onze correspondent in Brussel, voor deze keer in het Engels.
 • Verplichte figuren

  Prof.Dr. Joop van den Berg, 3 februari 2017

  Prof.Dr. Joop van den Berg
  In oktober 1966, nu ruim vijftig jaar geleden, stond Norbert Schmelzer als formateur voor de taak een interim-kabinet te vormen dat voornamelijk verkiezingen moest uitschrijven. Dit, nadat hij in de beruchte en naar hem genoemde ‘Nacht’ een einde had gemaakt aan het nog maar anderhalf jaar oude kabinet-Cals van KVP, PvdA en ARP. Hij wilde zo snel mogelijk naar een minderheidscombinatie van KVP en ARP, waarvoor bereidheid tot gedogen moest worden gevraagd aan de VVD en de CHU. Hij wilde zelf geen premier worden, want dat zou alleen maar bijdragen aan het beeld van ‘broedermoord’ op zijn partijgenoot Cals. Dus nodigde hij oud-minister Zijlstra (ARP) uit om premier te worden van dit tussenkabinet.
 • Verwacht niet zoveel van lotingsdemocratie

  Prof.Dr. Frank Hendriks, 31 januari 2017

  Prof.Dr. Frank Hendriks
  Onlangs schreef Jurre van de Berg in de Volkskrant (27-1-2017) over problemen bij het instellen van een coöperatieve wijkraad in Groningen, gebaseerd op het principe van loting. Zowel de elf vertegenwoordigers van de buurt als de zes afgevaardigden vanuit de gemeenteraad zouden door het lot moeten worden aangewezen. Dat stuitte op veel verzet: 'straks overstemmen de gelote wijkgenoten de bewonersorganisatie'. En de Stadspartij vreesde voor het scenario dat het lot 'de gehele D66-fractie zou afvaardigen'.
 • Poolse dilemma’s in Trumps wereld

  Malgorzata Bos-Karczewska, 27 januari 2017

  Malgorzata Bos-Karczewska
  Małgorzata Bos-Karczewska is econoom, publicist, voormalig buitenland correspondent van de Poolse media, te volgen op Twitter @BosKarczewska
 • Hoe de rechtsstaat in Polen wordt ontmanteld

  Malgorzata Bos-Karczewska, 10 januari 2017

  Malgorzata Bos-Karczewska
  Małgorzata Bos-Karczewska is econoom, publicist en hoofdredacteur van de website Polonia.nl
  De conservatieve partij PiS bouwt al meer dan een jaar met een antiliberale, nationalistische koers Polen om. Van de instituties tot de rechtsorde. De regeringspartij PiS wil een ‘normale’ democratie in Polen. Van fatsoenlijke raadpleging en parlementair debat is geen sprake, en de Grondwet wordt slinks geamendeerd. Is Polen nog een parlementaire democratie?
 • Europa zet 2017 zonder veel ambitie in

  Dr. Jan Werts, 2 januari 2017

  dr. Jan Werts
  Hoewel de EU worstelt met diverse problemen is de Europese Raad 2016 nogal besluiteloos beëindigd. Voor dit nieuwe jaar bevat de laatste top nauwelijks nieuwe ambities. De conclusies van het beraad gaan voorbij aan de drie grote politieke uitdagers van 2017 te weten Trump, Poetin en Erdogan.
 • Het geitenpaadje van Rutte: het Oekraïne-referendum en de Europese Raad

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa, 16 december 2016

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa
  Het is Rutte dan toch gelukt. De Europese Raad heeft op 15 december 2016 in haar besluiten een voor de 28 lidstaten juridisch bindend document aangenomen dat betrekking heeft op het EU-Oekraïne Associatieakkoord en dat bezwaren van tegenstemmers zou kunnen wegnemen.
 • Een eerste analyse van het Wilders-vonnis

  Tjebbe Geldof LLM, universitair docent en buitenpromovendus overheidspropaganda Universiteit Leiden, 9 december 2016

  Geen foto beschikbaar
  Deze analyse verscheen ook op publiekrechtenpolitiek.nl

  PVV-leider Geert Wilders is schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Dat bepaalde de rechtbank Den Haag enkele uren geleden, zonder Wilders een straf op te leggen. Met dit vonnis is er een eind gekomen aan het tweede proces waarin Wilders zich – dit keer bij monde van zijn advocaat – moest verantwoorden bij de strafrechter voor zijn uitlatingen. Het was al snel duidelijk dat het proces interessante staatsrechtelijke en grondrechtelijke elementen bevatte, en een nadere duiding van enkele van die elementen is kort na de uitspraak op zijn plaats.