De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 2, nummer 15, 7 mei 2012
lustrumnummer
 

‘Europa ontdekt Europa’

‘Het Montesquieu Instituut is opgericht, zou je kunnen zeggen, om Europa te helpen zichzelf te ontdekken.’ Kort en bondig formuleert Ed d’Hondt, voorzitter van het bestuur van het jarige instituut, de missie van ‘Montesquieu’, het kenniscentrum op het snijvlak van democratie, politiek en parlement: ‘Hoe functioneert Europa als Europa?’

‘We zijn in een gat gesprongen’, zegt d’Hondt, terugblikkend op het beginjaar 2007. ‘Nergens in Europa werd systematisch bekeken hoe ‘Europa’ - het geheel aan parlementen en andere publieke instituties - functioneerde. Door een bundeling van krachten, van Groningen tot Maastricht en van Leiden tot Nijmegen, neemt het Instituut die taak ter hand. Zo komen we meer over onszelf te weten.’

Dat ‘netwerk aan kennis’ is volgens d’Hondt van de grond gekomen. ‘Maar we zijn er nog niet’, voegt hij er aan toe. ‘We weten nog steeds te weinig over onszelf.’

Veel nadruk voor ‘het tweede lustrum’ legt de voorzitter op, wat heet, ‘valorisatie’: ‘Hoe kunnen we de verzamelde kennis nog veel beter uitventen? Wat kunnen we er nog meer mee doen? Daarvoor zijn conferenties en symposia natuurlijk belangrijk. Maar minstens zo’n vitale rol speelt een website als Europa Nu, de samenwerking met het ANP of een puntige nieuwsbrief.’

Om eraan toe te voegen: ‘Nu Wilders afgehaakt is, komt er hopelijk wat meer ruimte voor een onbevangen gesprek over Europa.’

 

'Lange Voorhout 86'

Plaat van de maand
Lange Voorhout 86 te Den Haag

Foto: Kevin Bergenhenegouwen

Het lijkt op Het Bureau. Maar het staat niet in Amsterdam. En ‘Maarten’ werkt er niet.
Achter de statige gevel van het Lange Voorhout - in het centrum van Den Haag, op steenworp afstand van het Binnenhof - huist het Montesquieu Instituut, het kennisinstituut op het snijvlak van politiek, parlement en democratie in Nederland en de rest van Europa.

Het MI deelt ‘Lange Voorhout 86’ met het Parlementair Documentatiecentrum (PDC). Samen met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Nijmegen), het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen (Groningen), het MI Maastricht en de Haagse Campus van de Leidse Universiteit vormt het PDC de ‘partnerinstituten’ achter ‘Montesquieu’.

Onder die vlag is vanaf 2007 veel gebeurd: studie, onderzoek, onderwijs, conferenties, debatten en veel publicaties.

 

 
Partners in beeld
logo DNPP logo CPG

‘Nederlandse partijen, Europese eenwording’

Hoe kijken Nederlandse politieke partijen aan tegen Europese eenwording? Invalshoek van Documentatiecentrum Politieke Partijen (Groningen)

'Ook oog voor Europese parlementaire historie'

Bestudering van de Europese parlementaire geschiedenis is óók zaak van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Nijmegen).

Lees verder > Lees verder >
logo MI Maastricht logo PDC

‘Europees staatsrecht, Europese parlementen’

Niet alleen het Nederlandse, maar ook het Europese staatsrecht met extra aandacht voor de rol van parlementen: de benadering van het MI Maastricht.

‘Hoe vertel ik het?
Oók in Europa’

Hoe beteugelen we de overvoed aan informatie? PDC Den Haag ontsluit parlementaire én Europese kennis voor overheid, burger en bedrijfsleven.

Lees verder > Lees verder >

 

Steeds internationaler

Column

Arco Timmermans

Arco Timmermans, onderzoeksdirecteur

De Campus Den Haag (CDH) van de Universiteit Leiden heeft in het Montesquieu Instituut (MI) een coördinerende taak in het onderwijs en onderzoek. De afgelopen vijf jaar jaren is een onderzoekslijn ontwikkeld met een sterke nadruk op internationale kennisuitwisseling. Sinds januari 2009 zijn nieuwe initiatieven tot stand gekomen waarbij de relatie tussen onderwijs en onderzoek is versterkt.

Ook heeft het MI een gemeenschappelijke onderzoeksnotitie uitgebracht. Daarbinnen is een internationaal-vergelijkend programma ontwikkeld over de dynamiek van de politieke agenda en de responsiviteit van het openbaar bestuur in Nederland en de EU. Zo wordt er gekeken naar de mate waarin regeerakkoorden het wetgevingsproces beïnvloeden en of de samenstelling van kabinetten nu eigenlijk wel zo’n grote rol speelt bij het prioriteren van problemen en oplossingen. Andere projecten kijken naar de manier waarop de EU-instellingen prioriteiten stellen en hoe responsief zij zijn aan de maatschappelijke omgeving.

 

En verder

Nieuws
Montesquieu Instituut

De jaarlijkse Masterclass van het Montesquieu Instituut, steeds over ‘Europa’, is een begrip geworden.

Montesquieu Instituut

De Hofvijver, de maandelijks nieuwsbrief over ‘Den Haag’ en ‘Brussel’, geeft het MI en de partnerinstituten gezicht.

Montesquieu Instituut

‘Europa Nu’, een website van MI/PDC, is een onmisbare bron voor iedereen die zich met Europa bezig houdt.

Montesquieu Instituut

Het Europese jongerenparlement, MEP, bestaat al lang. Het MI geeft er nieuwe impulsen aan.

Montesquieu Instituut

Onder de paraplu van het MI wordt gewerkt aan ‘EU-parl’, een netwerk dat de bestudering van de Europese parlementaire geschiedenis ter hand neemt.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

8 mei 2012,
Den Haag 

Bedoelde en onbedoelde effecten van Europese integratie
  -  lustrumsymposium

 

Cartoon

Anne-Marie Lizin

‘Aanmatiging van macht’
Hoe een Belgische senaatsvoorzitter/burgemeester de lessen van Montesquieu vergat en zich als onderdeel van de ‘legislatieve' en 'executieve’ zich op het terrein van de 'judiciaire' begaf.

 

'Alles zou verloren zijn….'

Minister Plasterk (onderwijs, cultuur en wetenschappen) citeerde bij de opening van het Montesquieu Instituut op 9 mei 2007 de naamgever.

 

Uw mening

Als het Montesquieu Instituut niet bestond, had het moeten worden uitgevonden.


[eens] [oneens]

 

Steeds meer, steeds drukker

grafiek

 

Achter de schermen


- Campus Den Haag
- CPG Nijmegen
- DNPP Groningen
- PDC Den Haag
- MI Maastricht

 

Montesquieu paperreeks


- Verder met Europa: Leren van referenderen
- European Parliaments and National Parliaments: Are they Comparable?
- Covert Constitutions triggered by Constitutional Reserves
- Identity loss; identity regained?

 

Spraakmakend onderzoek


- Politiek van de aandacht (Campus en fellows )
- Europa in de politiek (DNPP en CPG)
- Beter toezicht op Europees beleid (UM)
- Het Naakte gezag:Erich Salomon (CPG)
- Nederlandse politieke partijen en de invloed van Europese partijfederaties (DNPP)

 

Spraakmakend onderwijs


- Masterclass (Campus)
- Collegereeks (Campus)
- Montesquieu prijzen (Campus)
- Monnet lezingenreeks (Maastricht)
- Debatten in samenwerking met het Huis van Europa (Campus)

 

Spraakmakende valorisatie


- Zomerconferentie
- Discussiebijeenkomsten in samenwerking met Trouw
- Democratie in Debat, samenwerking Prodemos en Nieuwspoort
- Maandelijkse uitgave Hofvijver
- EUparl
- Model European Parliament

 

Fellows door de jaren heen


- Prof. Dr. W.J.M. Voermans
- Dr. G.E. Breeman
- Dr. K. Yesilkagit
- Dr. A. Rasmussen
- Dr. S. Princen
- Prof. Dr. R. Koole
- Dr. P.W.A. Scholten
- Dr. M. Haverland
- Prof. Dr. F. Hendriks
- Wat is een fellow?

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Actueel
Europa
Nederland
Meer info