De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 29, 29 april 2013
Inhuldigingsnummer
 

'Kort na tien uur…'

Staatsrechtelijke kanttekeningen bij de troonswissel

Het gebeurt rond kwart over tien. Feitelijk is er maar één moment dat morgen, op de dag van de troonswissel, daadwerkelijk van staatsrechtelijk belang is. En dat is het moment waarop koningin Beatrix de Akte van Abdicatie tekent en Willem-Alexander ook zijn handtekening zet: tussen 10.00 en 10.30 uur. Vanaf dat moment heeft Nederland een nieuwe koning.
‘Zo simpel is dat’, schrijft Wytze van der Woude, docent bij het Montesquieu Instituut in Maastricht, in enkele ‘staatsrechtelijke kanttekeningen’ bij 30 april. ‘Als een regerend vorst overlijdt of abdiceert gaat het koningschap automatisch over op de eerstvolgende in lijn van de troonopvolging’.
Van der Woude: ‘Het voert wat ver om te stellen dat de beëdiging en de inhuldiging die daarop volgt, louter voor de bühne zouden zijn. Maar de plechtigheden en festiviteiten die op 30 april na 10.30 uur plaatsvinden zijn eerder declaratoir (dat wil zeggen: nogmaals in het openbaar bevestigend van wat reeds op grond van de Akte van Abdicatie een juridisch feit geworden is) dan constitutief (dat wil zeggen: het daadwerkelijk in het leven roepen van een juridisch feit) van aard.’

 

Overgrootmoeder

Plaat van de maand
Olieverf Nicolaas van der Waaij: de inhuldiging van
konigin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam

De inhuldiging van Willem-Alexanders overgrootmoeder, koningin Wilhelmina, heeft een gouden glans meegekregen. Het is het moment, 1898, waarop de Oranjemonarchie, vertegenwoordigd door een jonge, stralende koningin, een doorstart maakt. Onder de drie koningen, Willem I, II en III, was de populariteit van de monarchie in de loop van de negentiende eeuw getaand. Wilhelmina’s aantreden - warm geschilderd door Nicolaas van der Waay - moest een ommekeer zijn. Maar de scepsis zat diep. Dat de (republikeinse) sociaal-democraten op afstand bleven bij het Oranjefeestje, lag in de lijn der verwachtingen. Maar ook de latere minister-president Abraham Kuyper, leider van het gereformeerde, antirevolutionaire volksdeel, bleef weg uit de Nieuwe Kerk.

 

 
Partners in beeld
Logo's PvdA, GroenLinks, SP en D66 Koningswhuppy

'Oppervlakkig
republicanisme’

Zelfs bij partijen die traditioneel en principieel tegen de monarchie zijn, is het republicanisme plichtmatig. Analyse uit ‘Groningen’.

Oranje in de
rest van Europa

Het koningschap van de Oranjes heeft in Nederland een eigen, nationaal karakter. Een vergelijkend onderzoek van ‘Den Haag’.

Lees verder > Lees verder >
Koningin Juliana in gouden koets Koningin Beatrix met zeven kleinkinderen

Stemmen uit
1980 en 1948

Het aftreden van koningin Juliana in 1980 en de inhuldiging in 1948. Opgediept door ‘Nijmegen’.

Wie is er lid van
het Koninklijk Huis?

Hoe zien het  Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie er na morgen uit? ‘Den Haag’ zet feiten op een rij.

Lees verder > Lees verder >

 

De eed

Voor en tegen

Waarom ik de eed of belofte wel/niet afleg.

Ronald  van Raak, lid van de Tweede Kamer voor de SP, versus Marianne Thieme, ook lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren.

Ronald van Raak > Mariannne Thieme >

 

Stilte rond het Binnenhof

Column

Arco Timmermans

Arco Timmermans

In aanloop naar de troonswisseling draait de Nederlandse consensusmachine op volle toeren. Sinds een jaar geleden zijn er een Lenteakkoord, een nieuw regeerakkoord, een woningmarktakkoord en nu ook een sociaal akkoord gesloten. De traditie van overleg aan de top die moet resulteren in breed gesteund beleid over bezuinigingen en de arbeidsmarkt lijkt weer helemaal terug in Nederland. Alle steun is wel voorwaardelijk uitgesproken. Het ledenparlement van het FNV stemt in met het sociaal akkoord, maar de vakbond wordt zelf straks grondig hervormd. En ook in het parlement ondergaat de steun voor kabinetsplannen voortdurend gedaantewisselingen.

Binnen in het Binnenhof is er dus grote politieke bedrijvigheid, maar daarbuiten blijft het opvallend stil. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in Amsterdam hoeven we geen krakersrellen te verwachten, noch studentenoproer of boerenprotest. Er zijn geen grote demonstraties van vakbonden of burgers in aantocht. Internationale politieke strijdpunten of vluchtelingenkampen brengen in Nederland geen mensenmassa’s op de been. Het gaat nu in de sociale media over de baard van Willem-Alexander.

 

En verder

Nieuws
Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Wat verandert er vanaf 30 april voor Willem-Alexander? PDC dook in wetten en regels.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Hoe werd de eerste koning, Lodewijk Napoleon, in 1806 ingehuldigd? Duik  in de archieven.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Hoe zit het met de ‘gemaal’ en ‘gemalin des Konings’? Een klein staatsrechtelijk onderzoekje.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Waar koningin staat moet koning worden gelezen - intrekking van een wet uit 1892.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Het koningschap bespiegeld - een verzameling columns over  de monarchie.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

16 mei 2013,
Den Haag

Jouw Europa?
Debat met eurocommissaris Viviane Reding.

17 mei 2013,
Den Haag

Diploma-uitreiking Masterclass 2013
Senator Klaas de Vries over de sociale kant van de Europese crisis.

30 mei 2013,
Den Haag

The ideal Parliament
Internationale EuParl.net Conference 2013.

 

Cartoon

Koningin Beatrix met helm

De troonswissel in 1980 verliep zo rumoerig – Amsterdam was op 30 april in de greep van rellen – dat De Volkskrant een dag later, op 1 mei, de nieuwe koningin niet met kroon, maar met helm uitbeeldde.

 

‘Ik ben bereid, om, voor het oog des Allerhoogsten, de heilige verklaring af te leggen... ’

Koning Willem II in de inhuldigingsrede van 1840

 

Uw mening

De inhuldiging van de nieuwe koning hoort in Den Haag thuis.


[eens] [oneens]

 

Koninklijke regeringen

grafiek

Koningin Beatrix is derde op rij van lang regerende Oranjevorsten. Haar grootmoeder koningin Wilhelmina en haar overgrootvader koning Willem III regeerden langer.

 

Zij waren er in 1980 ook bij


- Jan Nagel (toen PvdA, nu 50PLUS)
- Loek Hermans (VVD)
- Klaas de Vries (PvdA)
- René van der Linden (CDA)

 

Wetten over de Koning


- Grondwet (paragraaf 1 en 2)
- Wet financieel statuut Koninklijk Huis
- Wet lidmaatschap koninklijk huis
- Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
- Wet bepaling van de som voor de kosten van het regentschap
- Titel II Wetboek van Strafrecht (schending van de koninklijke waardigheid)

 

Echtgenote(n)(s) van de koning(in)


- Wilhelmina (1814-1837)
- Anna Paulowna (1840-1849)
- Sophia (1849-1877)
- Emma (1879-1890)
- Hendrik (1901-1934)
- Bernhard (1948-1980)
- Claus (1980-2002)
- Máxima (2013-)

 

Aantal voorgelezen troonredes:


- Willem I: 28
- Willem II: 11
- Willem III: 39
- Emma: 7
- Wilhelmina: 41
- Juliana: 32
- Beatrix: 33

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland