De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
 
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 33, 26 augustus 2013
 
 

'Verstarring dreigt'

Gerrit Voerman: Prinsjesdag onder invloed van 'instabiliteit'

Het kabinet-Rutte II gaat 'een lastig jaar' tegemoet. 'De coalitie verliest enerzijds steeds meer steun onder de kiezers; anderzijds is haar strategie van deelakkoorden vastgelopen. Dat alles heeft een verstarrende uitwerking op het kabinetsbeleid', signaleert 'partijenkenner' Gerrit Voerman.
Aan de vooravond van het nieuwe politieke en parlementaire seizoen maakt professor Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), nuchter een balans op. En die is 'somber', zoals hij zelf zegt.
'Afgaande op de opiniepeilingen, hebben de regeringspartijen VVD en PvdA te kampen met zware verliezen. Boos of teleurgesteld trekken kiezers vanuit het centrum naar de flanken. Die onrust krijgt steeds meer greep op de coalitie, lijkt het. Er is een groeiend onvermogen om stabiel kabinetsbeleid te ontwikkelen. Met allerlei deelakkoorden met de oppositie en maatschappelijke partners lukt het niet meer.'

 

'Prinsjesdag in zwart-wit'

Plaat van de maand
Koningin Juliana stapt uit auto om troonrede voor te lezen

Een van de meest bijzondere Prinsjesdagen was die van 1974. Niet per Gouden Koets, maar met een zwarte limousine kwamen koningin Juliana en prins Bernhard naar de Ridderzaal. Vlak bij het Binnenhof was in de Franse ambassade een gijzeling gaande. Daarom werd het ‘niet gepast’ geacht om met de bekende pracht en praal Prinsjesdag te organiseren. Op straat is in Den Haag niets feestelijks te bespeuren, de stoet naar de Ridderzaal neemt een andere route – uit de buurt van de Franse ambassade aan het Korte Voorhout, waar drie Japanse terroristen elf mensen gijzelen. De terroristen, het Rode Leger, dwingen een paar dagen na Prinsjesdag af met een vliegtuig het land te kunnen verlaten. Via Aden komen ze uiteindelijk in Damascus terecht. Pas in de jaren ’90 wordt de leider opgepakt. Pikant detail: een deel van het losgeld, door Nederland voorgeschoten, heeft Frankrijk nooit willen terugbetalen…

 

 
Partners in beeld
Prinsjesdagkoffertje met Europees-label Eerste- en Tweede Kamerleden in de Ridderzaal

Prinsjesdag -
anders door Europa

Na de financiële crisis krijgt Prinsjesdag een andere betekenis. ‘Maastricht’ over het begrotingsproces à la Brussel.

Overmaat
aan Kamerleden?

Heeft Nederland inderdaad een overmaat aan Kamerleden zoals op Prinsjesdag op het eerste gezicht lijkt. ‘Groningen’ maakt een vergelijking.

Lees verder > Lees verder >
Lege vergaderzaal van het Europees parlement Logo Raad van State

Ontwaakt Europa
uit zomerslaap?

Ook voor Europa begint een nieuw politiek seizoen – op weg naar parlementsverkiezingen. Bericht uit 'Brussel'.

'Begrotingsadvies
Raad van State telt'

Ogenschijnlijk bescheiden, maar grondig bestudeerd - ‘Den Haag’ belicht de begrotingsadviezen van de Raad van State.

Lees verder > Lees verder >

 

Toch maar liever een embargo?

Voor en tegen

Twee politieke journalisten – Lex Oomkes (Trouw) en Marc Chavannes (NRC Handelsblad) – over de vraag of de Prinsjesdagstukken een paar dagen van te voren onder geheimhouding aan pers en politiek ter inzage moeten worden gegeven.

Lex Oomkes > Marc Chavannes >

 

Eerste seizoen van Rutte II

Column

J.Th.J. van den Berg

J.Th.J. van den Berg

Precies datgene wat bij de voltooiing van de kabinetsformatie in november 2012 gold als de mooiste trekken van de nieuwe coalitie, wordt na het eerste parlementaire seizoen van het kabinet-Rutte II gezien als zijn belangrijkste kwalen. Dat moet op zijn minst als een merkwaardige observatie worden beschouwd.

In november 2012 werd de coalitie van VVD en Partij van de Arbeid door praktisch iedereen beschouwd als de meest voor de hand liggende - om niet te zeggen enig - mogelijke combinatie. Het werd niettemin als een prestatie gezien dat de twee klassieke tegenpolen in de Nederlandse politiek erin waren geslaagd een regeerakkoord tot stand te brengen en een coalitie die houdbaarheid voor geruime tijd beloofde.

 

En verder

Nieuws
Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Toen op Prinsjesdag de zitting van de Staten-Generaal nog geopend werd. PDC zet feiten op een rij.

Montesquieu Instituut

Wat te verwachten van de eerste Troonrede van Rutte II? MI Den Haag kijkt vooruit.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Hoe anders is een Prinsjesdag met een koning? PDC kijkt naar de verschillen.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Niet elke Oranje hield van Prinsjesdag. PDC duikt in het parlementaire archief.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Zal de Troonrede ook zonder een kabinet met het CDA afsluiten met een bede? PDC kijkt terug.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

29 augustus 2013,
Den Haag - Tweede Kamer

Parlementaire transparantie
Discussiebijeenkomst in kader van de MI-Zomerconferentie.

4 september 2013,
Den Haag - Perscentrum Nieuwspoort

Bron van transparantie of informatiemachine?
DiD-debat in kader van de MI-Zomerconferentie.

15-17 september 2013,
Den Haag

Prinsjesfestival
Diverse activiteiten met aandacht voor het 'feest van de democratie'.

 

Cartoon

Minister van Financiën met hoorn des overvloeds

Een minister van financiën die op Prinsjesdag een royale begroting presenteert – kom er eens om.

 

Het is Mij aangenaam te kunnen vermelden, dat de kustvaart tusschen de havens van Duitschland weder voor de Nederlandsche vlag is opengesteld.

Koning Willem III in de Troonrede van 1886

 

Uw mening

Geert Wilders moet op Prinjesdag in de commissie van in- en uitgeleide.


[eens] [oneens]

 

Korte, lange Troonredes

grafiek

Troonredes hebben de neiging steeds langer te worden. De laatste jaren tekent zich een kentering af.

 

Koninklijke voorlezers troonrede


- Willem I, 1814-1839
- Willem II, 1840-1848
- Willem III, 1849-1887
- Emma, 1891-1897
- Wilhelmina, 1898-1945
- Juliana, 1948-1979
- Beatrix, 1979-2012

 

Niet-koninklijke voorlezers troonrede


- P.Ch.Gh. De Coninck  in 1819
- H.M. baron de Kock in 1837
- C.Th. graaf van Lynden van Sandenburg in 1881
- J. Heemskerk Azn. in 1884
- Ae. baron Mackay in 1888, 1898 en 1890
- Th. Heemskerk in 1908, 1909 en 1911
- P.W.A. Cort van der Linden in 1917
- Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck in 1922
- L.J.M. Beel in 1946 en 1947

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland