De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT - van wetenschap naar smaenleving
 
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 37, 16 december 2013
 
Europa-nummer
 

'Dubbeldenken over Europa'

Voerman: Twee gezichten van partijen

Over een breed front hebben Nederlandse politieke partijen ‘iets dubbels’ over Europa. Vooruitblikkend op de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement, valt Gerrit Voerman - directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Rijksuniversiteit Groningen) - vooral het ‘dubbeldenken’ op.
‘Bijna allemaal - D66 en GroenLinks uitgezonderd - doen Nederlandse partijen gereserveerd over Europese integratie. Maar tegelijkertijd maken met name VVD, PvdA en CDA deel uit van brede Europese partijen die zeer pro-Europees zijn’, stelt partijenkenner Voerman vast. ‘En dat dubbele maakt hen heel kwetsbaar.’
Die dubbelzinnigheid is volgens hem koren op de molen van partijen die niets van Europa willen weten, rejectionisten zoals de PVV.

 

'De ster achterna'

Plaat van de maand
twee koningen als drie koningen lopen sterren achterna

De sterren achterna? Volgen de Europese lidstaten schoorvoetend of enthousiast de Europese Unie? Of is de Unie de resultante van wat er nationaal gebeurt?
De EU staat in continue wisselwerking met de lidstaten. Wat Brussel doet trekt z’n sporen in Berlijn, Parijs, Den Haag en de andere hoofdsteden. En nationale agenda’s -uiteenlopend van de Britse terugtrekkende bewegingen en de Franse zwakte tot de Duitse dominantie en de Nederlandse tweeslachtigheid - werken door tot in de uithoeken van Europa. Die ‘verwevenheid en wederzijdse beïnvloeding’ vergt extra aandacht, meent Aalt Willem Heringa, hoogleraar in Maastricht. Al is het alleen maar om te laten zien dat Europa niet iets is dat ons overkomt.

 

 
Partners in beeld
Rijksdaggebouw met SPD en CDU vlag Europese vlag met sterren als vraagteken

Het andere
Duitsland

Wat gaat er met het aantreden van de nieuwe Duitse regering (met SPD) veranderen in Europa? Analyse uit Amsterdam.

Euroscepsis
in opmars?

Klopt het wel dat binnen Europa het Euroscepsisme bezig is met een opmars? Vraagtekens uit Leiden.

Lees verder > Lees verder >
EUZA Tweede Kamer Vergaderzaal Europaparlement in Brussel

Tweede Kamer,
Europa & burgers

Heeft de Tweede Kamer wel tijd en zin om met burgers over Europa te praten? Kritische kanttekeningen uit Den Haag.

In en uit
Europarlement

Hoe is het om lid te zijn van het Europees Parlement? Nijmegen peilde bij (de inmiddels vertrekkende) Thijs Berman.

Lees verder > Lees verder >

 

Europese kandidaten

Voor en tegen

Het is hoog tijd om bij Europese verkiezingen op een Europeaan te kunnen stemmen.

Harry van Bommel (SP, Tweede Kamer) versus Jieskje Hollander (D66, wetenschappelijk bureau).

Jieskje Hollander > Harry van Bommel >

 

Europa: toch belangrijk

Column

Jan Rood

Jan Rood, Instituut Clingendael

Volgend jaar worden verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) gehouden. Het beloven interessante verkiezingen te worden. De peilingen in aanmerking genomen is winst te verwachten voor Eurosceptische en anti-Europese partijen. Binnen het EP zullen de gevolgen daarvan niet primair merkbaar zijn. Daar zal het pro-Europese midden onverkort inzetten op het promoten van een eigen kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Een inzet die vooral bedoeld is om greep te krijgen op dit orgaan en zo de Europese integratie voort te stuwen.

 

En verder

Nieuws
Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Nationale parlementen, oranje en gele kaarten en Europa. Beschouwing uit ‘Maastricht’.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Wat zijn sociale rechten in een economische crisis binnen Europa waard? Beschouwing uit ‘Maastricht’.

Montesquieu Instituut

Wat staat er op de agenda in Brussel tot aan de Europese verkiezingen? Stand van zaken uit ‘Brussel’.

Montesquieu Instituut

De ‘hoge politiek’ van de Europese Raad heeft iets onnavolgbaars. Studie uit ‘Den Haag’.

Universiteit Groningen

Is het voorzitterschap van de Europese Commissie een onmogelijke baan? ‘Groningen’ werkt aan een boek.

 

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

18 december 2013,
Den Haag

'De wereld verandert in hoog tempo; kan Europa het allemaal wel bijbenen?'
Haagsch College met
Jaap de Hoop Scheffer.

31 januari 2014, Delft
'Een toekomst voor de Hollandse stad'
Conferentie over de uitdagingen voor de lokale democratie.

6 februari 2014, Den Haag 
'Verenigd Koninkrijk en de EU'
Debat over de positie van het VK in de EU.

 

Cartoon

Duitse adelaar houdt Europa in zijn greep

Angst voor Duitse overheersing van Europa is niet iets nieuws.

 

'Alleen de Belgen denken dat Europa een oplossing is voor hun [...] problemen.'

Frits Bolkestein (VVD), oud-Europees Commissaris, midden november van dit jaar tijdens een oplaaiend debat binnen de VVD over Europa.

 

Uw mening

Eurofielen zijn gevaarlijker dan eurosceptici.


[eens] [oneens]

 

Meer interesse?

grafiek

Jarenlang liep de belangstelling van de Nederlandse kiezer voor de Europese verkiezingen terug. Is het dieptepunt voorbij?

 

Deelname aan stemmingen in het Europees Parlement


- minst aantal keren
- 260: Hans Van Baalen (VVD)
- 272: Auke Zijlstra (lid sinds 2011) (PVV)
- 376: Jan Mulder (VVD)
- meest aantal keren
- 512: Bas Belder (SGP)
- 491: Sophie in 't Veld (D66)
- 488: Judith Sargentini (GL)

 

Oud-premiers in het Europees Parlement


- Jean-Luc Dehaene (België)
- Guy Verhofstadt (België)
- Jerzy Busek (Polen)
- Ivars Godmanis (Letland)
- Alojz Peterle (Slovenië)
- Theodor Stolojan (Roemenië)

 

Oud-ministers van Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement


- Louis Michel (België)
- Sandra Kalniete (Letland)
- Dimitrios Droustats (Griekenland)
- Tonino Picula (Kroatië)
- Algirdas Saudragas (Litouwen)
- Kristiina Ojuland (Estland)

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Activiteiten
Publicaties
Europa
Nederland