De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
 
Nieuwsbrief jaargang 4, nummer 39, 24 februari 2014
 
 

'Geen referendum over kabinet'

Simon Otjes over uitslag raadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ‘geen referendum’ voor de landelijke politiek.
Op basis van verschillende onderzoeken adviseert Simon Otjes, verbonden aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, ‘Den Haag’ op de avond van 19 maart geen drastische conclusies te trekken: noch door de coalitie, noch door de oppositie.
‘Een vergelijking tussen de uitslag van de gemeenteraads- verkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen is lastig te maken’, schrijft Otjes in een analyse, ‘vanwege het verschil in opkomst, de afwezigheid van landelijke partijen in veel gemeenten en de verschillen in lokale omstandigheden’. Al dan niet collegedeelname van een partij, bekende lokale lijsttrekkers of plaatselijk opspelende politieke thema’s doen er volgens hem veel toe.

 

Gemeentebelangen

Plaat van de maand
 Verkiezingsaffiches Bedum

Foto: Jenny Dallinga-de Jonge

Niet alleen in Bedum kan op 19 maart op Gemeentebelangen worden gestemd. In meer gemeenten dan ooit ondervinden gevestigde landelijke politieke partijen concurrentie van lokale partijen. Opiniepeilingen duiden er op dat de - verzamelde - plaatselijke partijen de grootste zullen worden bij de gemeenteraads- verkiezingen. Van de weeromstuit laten de 'grote partijen' ook steeds meer een plaatselijk gezicht zien. Het fenomeen heeft al een naam: lokalisering.

 

Steeds minder dorpspolitiek

Column
 

Henri de Groot

Henri de Groot, hoogleraar regionale economie en dynamiek, Vrije Universiteit

De door het Rijk ingezette trend van decentralisatie van overheidstaken maakt dat gemeenten de komende jaren in toenemende mate verantwoordelijkheid zullen gaan dragen voor taken die idealiter op bovengemeentelijk schaalniveau worden georganiseerd. Er is daarmee een beweging gaande weg van de dorpspolitiek. Het betekent dat gemeenteraden over de gemeentelijke dorpshorizon heen moeten gaan kijken.

 

Europeanisering, kwestie van tijd

EU en de lidstaten

Half Europese, half Kroatische vlag

Een half jaartje na de toetreding is in Kroatië nog niet erg veel te merken van Europa. De 'europeanisering' van cultuur, economie en politiek is een kwestie van lange adem, schrijft Nena Tromp (Universiteit van Amsterdam).

 

Belang van raadsverkiezingen

Rood potlood en stemhokjhe op stembiljet

Gemeenteraadsverkiezingen doen er misschien wel meer dan ooit toe. Als gevolg van de grootscheepse decentralisaties gaan gemeenten een steeds beslissender rol spelen. Analyse uit Maastricht.

 

Fatale opiniepeiling?

Stembureau Roeterstraat, Amsterdam, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1966

Gemeenteraadsverkiezingen zijn meer dan eens een fatale opiniepeiling voor de nationale politiek geweest. Een bekend voorbeeld dateert uit 1966, opmaat naar de Nacht van Schmelzer. Geschiedschrijving uit Nijmegen.

 

Op zoek naar raadsleden

Gemeenteraad van Spijkenisse

Voor politieke partijen wordt het steeds lastiger om kandidaten te vinden voor de gemeenteraad. Dat is een gevolg van de gestaag afnemende ledentallen. Analyse uit Groningen.

 

Van lokale politiek naar ‘Den Haag’

Gebouw Tweede Kamer van af het Plein 

Er zitten minder burgemeesters en raadsleden in de Tweede Kamer dan vroeger. Maar nog steeds blijkt de gemeentelijke politiek een opstapje naar het Binnenhof. Analyse uit Den Haag.

 

En verder

Nieuws
Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Hoe belangrijk is Europa voor plaatselijke verkiezingen? Op zoek met MI Maastricht.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

Maak gemeenteraadsverkiezingen echt lokaal. Pleidooi uit CPG (Nijmegen).

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Hoe belangrijk het wethouderssocialisme was laat een biografie van Wibaut zien. Recensie van PDC (Den Haag).

Montesquieu Instituut

De Europese Unie is geen Disneyland. Verslag debat 'Kroatië en de Europese democratie' (Den Haag).

Montesquieu Instituut

Steden als motor van de Europese democratie. Verslag van een conferentie over de Hollandse Stad (Delft).

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

5 maart 2014,
Den Haag

'De plicht der politieke partijen'
Debat over de relatie kiezer - politieke partijen

24 maart 2014,
Den Haag

'Europese geschiedenis'
Collegereeks 'Waar het Europese debat over moet gaan'

28 maart 2014,
Den Haag

'Grondwet,
baken of ballast?'

Symposium in kader van 200 jaar koninkrijk

 

Cartoon

Stembus met treurige smiley

De vooruitzichten voor de opkomst van gemeenteraadsverkiezingen zijn niet erg opgewekt. Bij de start van de campagne krijgt de stembus een 'treurige smiley' van Tom [Jansen], politiek tekenaar van Trouw.

 

‘De strekking van dit ontwerp van wet is te doen handelen door de gemeentebesturen, onder toezigt van een hooger gezag.’

Minister Thorbecke in de Tweede Kamer bij de behandeling van ‘zijn’ Gemeentewet op 13 mei 1851.

 

Uw mening

Wie betere raadsleden wil, zal meer moeten betalen.


[eens] [oneens]

 

Aantal Tweede Kamerleden, tegelijkertijd raadslid:


- 1964: 32
- 1974: 14
- 1984: 4
- 1994: 0
- 2004: 2
- 2014: 3

 

Wethouder na Tweede Kamerlidmaatschap


- Ed Anker  (CU-Almere)
- Staf Depla  (PvdA-Eindhoven)
- Isabelle Diks
(GL-Leeuwarden)
- Andree van Es
(PSP/GL-Amsterdam)
- Fatma Koser Kaya
(D66-Wassenaar)
- Wim Mateman  (CDA-Rijswijk)
- Cees Meeuwis  (VVD-Breda)
- Anja Timmer  (PvdA-Almelo)
- Thijs Udo  (VVD-Katwijk)
- Harm Evert Waalkens
(PvdA-De Marne)

 

Aantal moties van wantrouwen tijdens kabinetsperiode


- Kabinet niet genoemd: 0
- Drees I (1948-51): 4
- De Jong (1967-71):7
- Den Uyl (1973-77): 11
- Van Agt I (1977-81): 12
- Van Agt III (1982): 1
- Lubbers I (1982-86): 7
- Lubbers II 1986-89): 4
- Lubbers III 1989-94): 2
- Kok I (1994-98): 6
- Kok II (1998-2002): 9
- Balkenende I (2002-03): 2
- Balkenende II (2003-06): 9
- Balkenende III (2006-07): 2
- Balkenende IV (2007-10): 16
- Rutte I (2010-12): 11
- Rutte II (2012-heden): 8

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland