De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
 
Nieuwsbrief jaargang 4, nummer 46, 27 oktober 2014
 
Tussenbalans kabinet-Rutte II
 

'Rutte II niet zò bijzonder'

Bert van den Braak over kabinet van VVD en PvdA

Het bijzondere kabinet Rutte II is niet zò bijzonder als soms wordt gedacht. Dat is een van de conclusies van Bert van den Braak, na zijn onderzoek bij het Parlementair Documentatie Centrum, bij het opmaken van een tussenbalans.
In een deze week te verschijnen bundel van het Montesquieu Instituut over de eerste twee jaar van 'Rutte II' stelt Van den Braak vast dat de coalitie - meerderheid in Tweede Kamer, minderheid in Eerste Kamer - 'effectief' is geweest. 
'De wijze waarop het kabinet heeft geopereerd - de oppositie kreeg invloed - heeft tot relatief veel (en vooral snel) succes geleid', schrijft hij. 'De constructie is broos. Of vorming van een kabinet dat in beide Kamers op een meerderheid kon rekenen, echt effectiever zou zijn geweest, is nog maar de vraag.'
Een belangrijk deel van het regeerakkoord uit 2012 blijkt uitgevoerd.

 

'Halverwege?'

Plaat van de maand
Omslag 'Halverwege?'

Wikkend en wegend maakt het Montesquieu Instituut een tussenbalans van het tweede kabinet onder leiding van premier Mark Rutte op. Dat gebeurt donderdag 30 oktober in een symposium op de Haagse Campus van de Universiteit Leiden. En dat gebeurt in een bundel onder eindredactie van Gerrit Voerman, hoogleraar in Groningen, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, een van de partnerinstituten van het MI. De tussenbalans cirkelt om vragen als: Hoe bijzonder was het kabinet? Hoe heeft het zich de eerste twee jaar staande gehouden? En hoe zal het verder gaan?

 

De onvermijdelijke nederlaag van de PvdA

Column
 

Paul Kalma

Paul Kalma, oud-directeur Wiarda Beckman Stichting, voormalig lid van de Tweede Kamer (PvdA)

Regeringsverantwoordelijkheid dragen maakt je, zeker in tijden van crisis, lang niet altijd populair. Dat weet ook de Partij van de Arbeid. Maar de onverwachte coalitie met de VVD en het sterk liberaal getinte beleid dat het kabinet Rutte-Asscher is gaan voeren, dreigen de partij verregaand op te breken. Bij de gemeenteraads- en de Europese verkiezingen kreeg de PvdA maar zo’n 10% van de stemmen – en bij de eerstvolgende Kamerverkiezing dreigt een vergelijkbare zware nederlaag. Zoals oud-PvdA-voorzitter en Eerste Kamerlid Ruud Koole het onlangs in het maandblad S&D formuleerde: '(H)oe ver kan men gaan in het electoraal opofferen van de partij voor een beleid dat door de eigen achterban niet of zeer ten dele wordt gedragen?'

 

Unie en de lidstaten: Spanje

EU en de lidstaten

Half Europese half Spaanse vlag

Europa als ideaal, niet als praktijk? Waarom willen Spanjaarden alleen maar onder voorbehoud Europees zijn - Robbert Bosschart legt uit.

 

Oppositie over oppositie

Van Haarsma Buma en Pechtold in de Tweede Kamer

Hoe doet de oppositie het onder Rutte II? Vanuit het CDA wordt het D66-van-Pechtold beoordeeld, D66 kijkt naar het CDA-onder-Buma. Berichten uit de oppositiebanken.

 

'Tussenformatie onvermijdelijk'

Omslag van regeerakkoord 'Bruggen slaan'

Een tussenformatie is volgend jaar onvermijdelijk om een onwerkbare situatie te voorkomen. 'Maastricht' blikt vooruit naar de aankomende provinciale verkiezingen.

 

'Geen minderheidskabinet, maar middenkabinet'

Bordesscène Kabinet-Rutte II

'Rutte II' is meer een middenkabinet dan een minderheidskabinet. Analyse uit 'Groningen' over parlementaire patronen in de steun voor het kabinet.

 

'Eerste Kamer fundamenteel anders'

Bankjes Eerste Kamer

De traditionele rol van de Eerste Kamer onder 'Rutte II' is fundamenteel anders geworden. 'Maastricht' maakt een constitutionele tussenbalans op.

 

'Ontspanning in Berlijn'

Bundesrat

Duitsland gaat ontspannener om met een minderheidspositie van een kabinet in de met de Eerste Kamer vergelijkbare Bondsraad. Melding uit 'Leiden'. 

 

En verder

Nieuws
Montesquieu Instituut

Hoe 'hachelijk' is een tussentijds oordeel over een kabinet? Vraagtekens vanuit MI (Den Haag).

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

Hoe heeft 'De Jong' het gedaan? CPG (Nijmegen) maakt na ruim veertig jaar een slotbalans op.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Van 'Balkenende II' werd in 2005 - ook halverwege - een balans opgemaakt. PDC (Den Haag) zette het op een rij.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

'Lubbers III' maakte in 1992 een tussenbalans van zichzelf op. PDC (Den Haag) dook in de archieven.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

30 oktober 2014, Den Haag 
'Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte-II'
Symposium en uitreiking bundel.

5 november 2014, Den Haag 
'Rutte II: stabiel of instabiel'
 Debat in Nieuwspoort.

18 november 2014, Den Haag 
'Het geld regeert'
Presentatie Jaarboek Parlementaire geschiedenis.

 

Cartoon

Kaartenhuis van VVD- en PvdA-speelkaarten

Van meet af aan is het kabinet ‘Rutte II’ vergeleken met een kaartenhuis. 

 

'We gaan aan de slag door kansen te pakken, problemen op te lossen en bruggen te slaan.'

Voorwoord van het regeerakkoord van VVD en PvdA ‘Bruggen Slaan’, oktober 2012.

 

Uw mening

De PvdA regeert zichzelf kapot in het kabinet-Rutte II.


[eens] [oneens]

 

Kabinetten (na 1945) die binnen twee jaar vielen


- Balkenende I 2002-2003
- Van Agt II 1981-1982
- Biesheuvel I 1971-1972
- Cals 1965-1966
- Marijnen 1963-1965
- Rutte I 2010-2012

 

Langdurige premierschappen


- Lubbers 1982-1994
- Drees 1948-1958
- Kok 1994-2002
- Balkenende 2002-2010
- Van Agt 1977-1982

 

Coalities met vier of meer partijen


- Den Uyl
PvdA, KVP, ARP, PPR, D66
- Biesheuvel
KVP, VVD, ARP, CHU, DS'70
- Drees I en II
KVP, PvdA, ARP, VVD
- Drees III en IV
PvdA, KVP, ARP, CHU
- De Quay / Marijnen / De Jong
KVP, VVD, ARP, CHU

 

Zwakste positie in Tweede Kamer


- Zijlstra - 57 zetels
- Rutte I (incl. PVV) - 76
- Van Agt I - 77
- Beel II - 77

 

Zwakste positie in Eerste Kamer


- Zijlstra - 32
- Rutte I - 35, vanaf 2011 37
- Kok II - 38
- Lubbers II - 38

 

Struikelblokken voor kabinetten (vanaf 1960)


- woningbouw  (1960)
- toekomstig omroepbestel  (1965)
- bezuinigingen en belastingen  (1966)
- bezuinigingen  (1972)
- grondpolitiek  (1977)
- bezuinigingen en belastingen  (1982)
- belastingen  (1989)
- ruziënde ministers  (2001)
- aanpak kwestie-Hirsi Ali  (2006)
- VN-missie in Afghanistan  (2010)
- bezuinigingen  (2012)

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland