De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
 
Nieuwsbrief jaargang 4, nummer 47, 24 november 2014
 
 

'Tegen Zwarte Piet? Naar de rechter'

Aalt Willem Heringa over Sinterklaasoptochten

Wie zich stoort aan Zwarte Piet, moet maar naar de rechter. Dat is beter dan burgemeesters te laten beslissen over Sinterklaasoptochten. Dat is het advies van Aalt Willem Heringa, hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit van Maastricht.
'Bij voorkeur moet via publiek debat worden gezocht naar een bevredigende oplossing', schrijft Heringa naar aanleiding van het uitgebarsten conflict over Zwarte Piet. 'Maar als geschillen zich blijven voordoen, ligt de weg naar de rechter open. Dat is alleszins beter dan dat burgemeesters zich over de inhoud van evenementen moeten buigen.'
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde twee weken geleden dat Zwart Piet discriminatie is. Als bestuursrechter hield de Raad van State daarentegen staande dat burgemeesters zich niet mogen bemoeien met de inhoud van evenementen als Sinterklaasoptochten.

 

'Geld regeert'

Plaat van de maand
'Stapels Jaarboeken parlementaire geschiedenis'

Regeert het geld inderdaad? Dat was de vraag die het nieuwe Jaarboek voor Parlementaire Geschiedenis als vanzelfsprekend opriep. Na jarenlange bezuinigingen, ombuigingen en andere 'tekortverbeterende maatregelen' had het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis gekozen voor financiën en politiek. 'Ambtenaren laat politici graag in de waan dat ze regeren', zei het D66-kamerlid Wouter Koolmees - financieel woordvoerder in de Tweede Kamer, oud-ambtenaar van Financiën - bij de aanbieding aan beide Kamervoorzitters. 'Maar ondertussen…'

 

Over onzorgvuldige wetgeving

Column
 

Aalt Willem Heringa

Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht Universiteit Maastricht

Weet u het nog? Direct na de kabinetsformatie 2012 – dus twee jaar geleden - was er gedoe over de onafhankelijke zorgpremie. Dus stemde de PvdA in met een wijziging van het coalitieakkoord. De Tweede Kamer nam daarop de motie Zijlstra/Samsom aan waarin de regering gevraagd werd af te zien van de onafhankelijke zorgpremie en de 'de gewenste verkleining tussen hoge en lage inkomens te bewerkstelligen door de algemene heffingskorting en arbeidskorting van lage en middeninkomens te verhogen en vervolgens inkomensafhankelijk af te bouwen' (TK 33.410, nr. 32). En zo geschiedde in 2013 bij het Belastingplan 2014. Vervolgens is bij de begrotingsafspraken voor 2014 die afbouw nog aangepast.

 

Unie & lidstaten: Polen

EU en de lidstaten

Halve Europese en halve Poolse vlag

Polen heeft een dubbelzinnige verhouding met Europa. Iedere Pool zal uitleggen dat zijn land in het midden van het continent ligt. Maar de waarden van de Europese Unie hebben ook iets bedreigends. Verslag uit een jonge lidstaat.

 

Erosie van het budgetrecht?

Rekenmachine met geld en pen

Maakt de Tweede Kamer voldoende werk van het budgetrecht? Voor het jaarboek dook 'Nijmegen' in de geschiedenis van een van de belangrijkste parlementaire rechten.

 

'Europees Parlement laat meer tanden zien'

Europarlementariërs die hun hand opsteken

Het Europese Parlement laat meer de tanden zien bij de vaststelling van de begroting. ‘Nijmegen’ beschrijft de geschiedenis van veel en soms heftig touwtrekken.

 

'Fractie en frictie'

Tunuhan Kuzu en Selcuk Öztürk

Tunuhan Kuzu en Selcuk Öztürk (ex-PvdA) staan niet alleen. Het aantal afsplitsingen binnen de Tweede Kamer neemt de laatste jaren toe. Berekeningen uit 'Groningen'.

 

Een hardnekkig idee...

'Loesje' over het basisinkomen

Hoe het basisinkomen als idee uit het politieke debat verdween en weer terugkwam. Analyse uit 'Groningen'.

 

Volkswoede-nieuwe-stijl?

 Verhoor parlementaire enquête Woningcorporatiese

Zijn parlementaire enquêtes een nieuwe manier waarop de volkswoede zich een weg baant? Overpeinzingen uit 'Leiden'.

 

Knutselen aan de Grondwet

Fragment titelblad Grondwet

Hoe pak je staatsrechtelijke hervormingen aan? Via staatscommissies of zijn er andere, betere methoden? Overwegingen uit 'Amsterdam'.

 

En verder

Nieuws
Montesquieu Instituut

Eerherstel voor Jan de Quay, een verguisd minister-president. Recensie van een pas verschenen biografie.

Katholieke Universiteit Leuven

Nederland als voorbeeld voor België? Een vergelijkende studie uit Leuven naar kabinetsformaties.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Is instemming van de Tweede Kamer met militaire missies nodig? Analyse van MI Maastricht.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

Staatssecretaris Sander Dekker waagt zich opnieuw aan de omroepkwestie. Terugbladeren met CPG (Nijmegen).

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Hoe zit het met de Europese naheffing? PDC (Den Haag) zet de zaken op een rijtje.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

1 december 2014, Den Haag,
'Overheidsbeleid en de doe-democratie'
Lezing door Ronald Plasterk.

3 december 2014, Den Haag,
'Nationaal belang in een internationale wereld'
Debat in Nieuwspoort.

10 december 2014, Den Haag,
'De effecten van internationale spanningen op Nederland'
Actualiteitendebat.

 

Cartoon

Sinterklaas en het kabinet Kuyper

Sinds mensenheugenis duiken Sinterklaas en Zwart Piet op in politieke tekeningen. Op 6 december 1903 kreeg het kabinet-Kuyper een beurt in het satirische weekblad 'De ware Jacob'.  

 

'Sinterklaas bestaat. Hij zit naast me.'

Hans Wiegel, fractievoorzitter van de VVD, tijdens een verkiezingsdebat (1972) met PvdA-leider Joop den Uyl - die naast hem zat. 

 

Uw mening

Parlementaire enquêtes zijn verworden tot publieke tribunalen.


[eens] [oneens]

 

Uit fractie gezette Kamerleden


- Kuzu/Öztürk (PvdA) - 2014
- Bontes (PVV) - 2013
- Hernandez/Kortenoeven (PVV) - 2012
- Verdonk (VVD) - 2007
- Van Schijndel (VVD) - 2006
- Lazrak (SP) - 2004

 

Tweemansgroepen in de Tweede Kamer


- Kuzu/Öztürk - 2014 (ex-PvdA)
- Bontes/van Klaveren (ex-PVV)
- Hernandez/Kortenoeven (ex-PVV)
- Eerdmans/Van Schijndel (ex-LPG/ex-VVD)
- De Jong/Eberhard (ex-LPF)
- Van Wingerden/Verkerk (ex-AOV)
- Scholten/Dijkman (ex-CDA)
- Goedhart/Schuitemaker (ex-PvdA)

 

Bekende liberale woordvoerders mediabeleid


- Haya van Someren
- Wim Keja
- Sari van Heemskerck
- Loek Hermans
- Atzo Nicolaï

 

Geen parlementaire enquêtes


- Watersnoodramp (1953)
- Excessen in Indonesië (1969)
- Lockheed-affaire (1976)
- Vuurwerkramp Enschede (2000)
- Deelname strijd Irak (2005)
- Brand cellencomplex Schiphol (2006)

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland