MONTESQUIEU INSTITUUT
200 jaar Staten-Generaal

Partners

Campus Den Haag Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen Universiteit Groningen Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

7 oktober 2015, Den Haag 
Belastingherziening: vallen en weer opstaan?
Democratie in debat

22 oktober 2015, Den Haag
Onder de oppervlakte
Film & debat

13 november 2015, Brussel
200 jaar Grondwet van 1815
Colloquium   

 

Cartoon

Een vergaderzaal met vrouwen als volksvertegenwoordigers anno 1908

De entree van vrouwen in de Tweede Kamer boezemde tot een eeuw geleden vrees in. Je kon je toch niet voorstellen dat de Herensociëteit aan het Binnenhof met de andere sexe zou moeten worden gedeeld… Die vrees spreekt uit een spotprent van Johan Braakensiek in het weekblad De Amsterdammer op 12 juli 1908.

 

'De notulen van het verhandelde in de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd. Niets aan de orde zijnde wordt de Vergadering gescheiden tot den volgenden dag des middags ten 12 ure.'

Handelingen van de kortste vergadering van de Tweede Kamer: 10 november 1815.

 

Uw mening

Er moet alsnog een Paleis voor de Staten-Generaal komen.


[eens] [oneens]

 

De staat van een parlementariër

Loek Hermans

Loek Hermans

Over de langst zittende parlementariër uit zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

 

Wetsvoorstellen zitting 1815/1816

- oorlogsbelasting
- judicature in zake ...
- valide-verklaring ...
- het huwelijk van ...
- daarstelling van ...
- overeenkomst met ...
- zamenhouding van ...
- de verlevendiging ...
- het verleenen van ...
- voorzorgsmaatregelen ...
- Acte van toetreding ...
- het nieuw in ...
- beteugeling van ...

 

Tot in de kleine uurtjes

- 6:10 uur, Tweede Kamer
21/22 december 1922
- 5:28 uur, Tweede Kamer
28/29 juni 2006
- 5:17 uur, Tweede Kamer
26/27 juni 1980
- 4:50 uur, Tweede Kamer
11/12 oktober 1979
- 4:40 uur, Tweede Kamer
13/14 oktober 1966
-  
- 4:33 uur, Eerste Kamer
22/23 december 1993
- 2:02 uur, Eerste Kamer
11/12 maart 1997
- 1:30 uur, Eerste Kamer
6/7 februari 1996
- 1:28 uur, Eerste Kamer
18/19 mei 1999

 

Zwijgers

- H. P. van den Dries
Eerste Kamer 1850-1863
- Jhr. G.E.F.X.M. Kerens de Wylré
Tweede Kamer 1873-1880
- A.E.J. Nysingh
Eerste Kamer 1890-1904
- C.A.M. Raymakers
Eerste en Tweede Kamer 1901-1905, 1907-1911
- Jhr. G.J.A. Schimmelpenninck
Tweede Kamer 1909-1918

 

Subsidiegevers

logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.