De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 25, 28 januari 2013
 

‘Schijn des Kwaads’

Over zakkenvullers, graaiers en politici

Zijn ‘ze in Den Haag’ graaiers en ordinaire zakkenvullers? Verdienen Kamerleden niet veel te veel? Speelt het eigenbelang in de politiek een grote rol? Hoe kan het Binnenhof zich van zelfs maar ‘de schijn des kwaads’ onthouden?

Gecoördineerd door het Montesquieu Instituut, zijn vragen over politieke en bestuurlijke integriteit op een rij gezet: van Den Haag tot Limburg, rond ministers, Kamerleden en raadsleden, en van het verleden tot het heden. Aanleiding hiervoor zijn de vraagtekens die kunnen worden gezet bij een ex-wethouder/senator (Van Rey), een staatssecretaris (Weekers) en een oud-staatssecretaris (Verdaas).

Die studies,  essays en overzichten maken duidelijk dat het gaat om tijdloze kwesties, kwesties die steeds grote aandacht trekken, vaak uitvergroot worden en - wat misschien wel het belangrijkste is - politiek en bestuur compleet overschaduwen. Snoeiharde regels tegen deze uitwassen zijn niet te geven. Of het zou moeten zijn: ‘fatsoen moet je doen’.

 

Winterslaap

Plaat van de maand
Hofvijver in de winter met vogels op het ijs

Foto: Marius Looij

Geleidelijk ontwaakt het Binnenhof uit een winterslaap. Het stormachtige jaar 2012 - kabinetscrisis, Kamerverkiezingen, kabinetsformatie - is voorbij en het nieuwe jaar 2013 is rustig begonnen.

Na een rommelige start is het kabinet-Rutte II aan de slag gegaan. De Tweede Kamer is sinds twee weken terug van kerstreces. Partijen, zowel binnen de regeringscoalitie als in de oppositie, zoeken naar een eigen, herkenbare positie. En de Eerste Kamer, ook terug, weet zich scherp bekeken: hoe gaat men aan de ‘overzijde van het Binnenhof’ om met het minderheidskabinet?

Na het inzetten van de dooi zullen weer volop rondjes rond de Hofvijver worden gedraaid.

 

 
Partners in beeld
Peinzende Cameron met op groene achtergrond de tekst
Britain end Europe Zwart-wit foto van een ruim honderd-jarige Willem
Drees

Aan weerszijden
van Het Kanaal

Er in, er uit? De verhouding tussen Engeland en de rest van Europa is gecompliceerd. Twee analyses na de speech van Cameron.

Oud, ouder, oudst
aan het Binnenhof

In de politiek kun je oud, heel oud worden. Na het overlijden van oud-minister Helders (107) zet PDC de leeftijden op een rij.

Lees verder > Lees verder >
Blauwe achtergrond met in cirkel opgestelde omvallende
domineestenen in de kleuren van de vlaggen van de lidstaten Euro-bankbiljetten van verschillende coupures verticaal
opgerold naast elkaar

‘Er op, er onder
voor Europa’

Voor de Europese Unie wordt 2013 (weer) een ‘jaar van de waarheid’. Vanuit Brussel maakt het MI de tussenbalans op.

Partijfinanciering
uit Brussel betwist

Komen alleen pro-Europese partijen in aanmerking voor subsidie uit Europa? PDC brengt de regels in kaart.

Lees verder > Lees verder >

 

Nederland en de Euro

Voor en tegen

Een Nederlandse voorzitter van de Eurogroep is slecht voor Nederland.

Arnold Merkies, SP-lid van de Tweede Kamer, versus zijn PvdA-collega Henk Nijboer.

Arnold Merkies > Henk Nijboer >

 

Maximum wordt minimum

Column

J.Th.J. van den Berg

J.Th.J. van den Berg

Sinds 1 januari van dit jaar geldt in Nederland de Wet normering topinkomens. Die raakt overigens niet aan de echte topinkomens, want die worden verdiend in het bedrijfsleven. Daaraan zal de wetgever zijn handen niet branden; zo’n Sovjetrepubliek zijn wij nu ook weer niet. Alleen de bestuurders in de publieke sector worden erdoor geraakt. Hun salaris is voortaan gekoppeld aan dat van een minister tegen een tarief van maximaal 130% van het ministerssalaris. Het regeerakkoord heeft al vastgelegd dat het inkomen zou moeten terugzakken tot 100%.

De oorsprong van de wet ligt bij de in 2002 ingestelde commissie-Dijkstal, genoemd naar de liberale minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet-Kok. Dit gezelschap bedacht om het inkomen van de minister-president tot norm te maken van het gehele gebouw van inkomens in de publieke sector. Dat leek Dijkstal wel mooi: zo kon het inkomen van ministers (en met hen de andere publieke ambtsdragers) worden gedepolitiseerd; zij werden immers in verband gebracht met de inkomens van ambtenaren en bestuurders in het publieke domein. Tevens leverde dat een mooie kans om de inkomens van politici structureel te verhogen.

 

En verder

Nieuws
Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Sociale grondrechten en Europa - het eerste deel van twee beschouwingen van MI Maastricht.

Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Wat is precies de Eurogroep, waar minister Dijsselbloem vorige week voorzitter van geworden is? Het PDC zet de feiten op een rij.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Wetten getoetst door de rechter - het MI Maastricht over een concreet geval: de wet normering topinkomens.

Montesquieu Instituut

'Politics of hard choices’ - een verslag van de collegereeks 2012 van het MI Den Haag over Europa, de Euro en de crisis.

Montesquieu Instituut

Wie gaat de MI-prijs winnen?.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

1 februari 2013,
Den Haag

'De emotie regeert'
Democratie in debat.

1 februari 2013,
Den Haag

'Policy Laboratory - Determining a 'fair' contribution to the European Union'
Start Masterclass.

6 februari 2013,
Den Haag

'De "Sorry-premier": acceptabel?'
Democratie in debat.

 

Cartoon

Abraham Kuyper in boetekleed houdt zichzelf een spiegel
voor terwijl hij zichzelf met een roede in andere hand
kastijdt

Abraham Kuyper moest een eeuw geleden het boetekleed aantrekken. Hij had zich aan de verdenking blootgesteld in ruil voor een koninklijke onderscheiding een royale gift voor zijn partij, de ARP, te hebben aanvaard.

 

‘Ik volhard daarbij dat zulke geruchten die in achterbuurten kunnen ontstaan, hier te brengen, met de waardigheid der Kamer niet strookt.

Minister Thorbecke in de Tweede Kamer naar aanleiding van berichten over corruptie bezuiden de rivieren (1863): de ‘Limburgse Brievenkwestie’.

 

Uw mening

Eerste Kamer: 'Effe Dimmen'.


[eens] [oneens]

 

Omhoog, omlaag

grafiek

Opiniepeilingen voor politieke partijen in de Tweede Kamer schieten al een tijd alle kanten uit.

 

Britten en de EU


- Geoffrey Rippon, onderhandelaar namens Verenigd Koninkrijk (VK) in 1972
- Roy Jenkins, voorzitter EC 1977-1981
- Neil Kinnock, lid EC 1995-2004
- Edward Heath, premier in 1973 toen VK lid werd
- Lord Cockfield, lid EC - stond aan basis interne markt
- Catharine Ashton, huidig EC-lid belast met buitenlands beleid
- Christopher Soames, in 1973 eerste Brit in Europese Commissie

 

Nederlanders op hoge Europese posten


- Hans Linthorst Homan, ambassadeur EEG in het VK 1968-1971
- Sicco Mansholt, voorzitter Europese Commissie 1972-1973
- Mom Wellenstein, directeur-generaal buitenlandse betrekkingen 1973-1976
- Piet Dankert, voorzitter Europees Parlement 1982-1984
- Laurens Jan Brinkhorst, ambassadeur EG in Japan 1982-1987
- Dries van Agt, ambassadeur EG in Japan 1987-1989 en VS 1989-1995
- Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Eurogroep sinds 2013

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland