De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 27, 25 februari 2013
 

'Risico van politieke eenzelvigheid’

Arco Timmermans over ‘coalitiemanagement’ van Rutte II

Het tweede kabinet onder aanvoering van premier Rutte wordt bedreigd door ‘politieke eenzelvigheid’. Arco Timmermans, onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut, is kritisch over wat hij het ‘coalitiemanagement’ van VVD en PvdA noemt.

‘Er is een risico dat de minderheidspositie van het kabinet, inclusief de nog wat verborgen onderlinge verdeeldheid tussen VVD en PvdA, tot parlementaire introversie [eenzelvigheid] gaat leiden’, schrijft Timmermans in een analyse naar aanleiding van de perikelen rond de totstandkoming van het woningakkoord.

Timmermans: ‘Het kabinet wil andere partijen onderweg meenemen om de plannen aan een meerderheid te helpen. Maar de rekenkunde van het kabinet is erg riskant, er is minimale garantie op daadkracht en stabiliteit. Dat het woningmarktakkoord net genoeg steun kreeg [..] is meer geluk dan wijsheid.’

Dat soort coalitiemanagement ziet hij - anders dan oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas - allesbehalve als ‘frisse nieuwe politiek’.

 

www.staten-generaal.nl

Plaat van de maand
Homepage Staten-Generaal

Ook de Staten-Generaal hebben sinds kort een eigen website.
De inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april was aanleiding voor de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal - de voltallige volksvertegenwoordiging - een eigen site te bouwen.

Op 15 februari hebben de voorzitters van beide Kamers, Fred de Graaf en Anouchka van Miltenburg, de gezamenlijke website www.staten-generaal.nl gelanceerd. Bouwer is het PDC in Den Haag. Projectmanager Hans Nielen: "We kregen de vraag of we binnen een week een site konden opleveren. Alle verloven werden ingetrokken en andere opdrachtgevers begrepen dat we een dergelijk vererend verzoek niet in de wind konden slaan."

De website zal het platform worden van de Verenigde Vergadering, zoals de gecombineerde sessies van Eerste en Tweede Kamer formeel heten. Jaarlijks komt die tenminste een keer bijeen: op Prinsjesdag in de Ridderzaal. En bij andere, speciale gebeurtenissen. Zoals de inhuldiging van een nieuwe Koning.

 

 
Partners in beeld
Puzzel van het kabinet-Rutte I in de Eerste Kamer, foto
Hans Kouwenhoven Gevel SNS-bank

Puzzel: Kabinetten
en Eerste Kamer

Sinds een paar jaar is het een terugkerend gepuzzel: de verhouding tussen kabinetten en de Eerste Kamer. Een analyse uit Den Haag.

‘Onteigening ten
algemenen nutte’

De nationalisatie van banken was ooit een klassiek sociaal-democratisch politiek strijdpunt. Groningen dook in de historie.

Lees verder > Lees verder >
Minister Schultz en staatssecreatris Mansveld in vak K van
de Tweede Kamer Skyline Rovinj, een havemplaats in Kroatië

'Kritiek op ambtenaar?
Terughoudend graag'

Spelregels voor de omgang van ministers met ambtenaren zijn er niet voor niets. Kritische kanttekeningen uit Leiden.

Welkom in de
Europese Unie?

Welkom in ‘Europa’? Kroatië wordt een nieuwe lidstaat van de EU. De toegangsweg is lang en moeizaam, legt ‘Nijmegen’  uit.

Lees verder > Lees verder >

 

De inhuldigingseed

Voor en tegen

De inhuldigingseed voor leden van de Eerste en Tweede Kamer is potsierlijk.

Oud-senator Erik Jurgens (PvdA), versus Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA)

Erik Jurgens > Madeleine van Toorenburg >

 

Hoe Brits kan Nederland zijn?

Column

Jan Rood

Jan Rood, Instituut Clingendael

Het kan niemand ontgaan zijn: de zucht van opluchting die vanuit diverse Europese hoofdsteden en vooral Brussel opsteeg, toen het eerste kabinet-Rutte plaatsmaakte voor Rutte II. Weg was een kabinet dat met zijn gedoogconstructie niet viel uit te leggen aan de buitenwereld. Weg was een kabinet dat gegijzeld werd door de eurosceptische PVV. Weg was een kabinet dat anderen toch vooral de les wenste te lezen. Een kabinet kortom, dat geen Europese vrienden had gemaakt.

Rutte II zit er nu 100 dagen. Was die Europese zucht van opluchting gerechtvaardigd? Zeker wel als naar de toonzetting van het beleid en de bemanning wordt geluisterd. Waar het regeer- en gedoogakkoord van Rutte I toch vooral  opviel door een zure, afhoudende en achterdochtige toon tegen Europa, klinkt onder Rutte II een positiever en vooral constructiever geluid. Dat bleek uit het regeerakkoord, maar dat laatste, dat constructieve geluid, klinkt vooral door in de recentelijk gepubliceerde Staat van de Europese Unie 2013. Daarin valt te lezen dat het kabinet kiest 'voor een actieve opstelling in Europa en een positionering in het centrum van de Europese besluitvorming. Invloed daar kan worden vergroot door een voorspelbaar en constructief optreden'. ‘Voorspelbaar’ en ‘constructief’. Dat horen onze partners graag van Nederland, ‘the founding father’.

 

En verder

Nieuws
Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Het voorstel om drie provincies samen  te voegen is een laatste uit een lange reeks herindelingsplannen. Het PDC ging op onderzoek.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

Teleurstellende facelift van een oude dame? Nijmeegs proefschrift over de ‘grote’ grondwetsherziening van 1983.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Wat bedoelde premier Cameron precies? Vraagtekens uit Maastricht bij de speech van de Britse premier.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Sociale grondrechten en Europa - het tweede deel van beschouwingen van MI Maastricht

Montesquieu Instituut

De luiken open? De Zomerconferentie 2013 van het Montesquieu Instituut gaat over openheid en beslotenheid.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

6 maart 2013,
Den Haag

'Moet Nederland Cameron steunen?'
Democratie in debat-reeks.

7 maart 2013,
Den Haag

'Werk,
vergrijzing en Europa'

Debat in samenwerking met de Europese Commissie.

25 maart 2013,
Den Haag

'Polen over Europese Democratie'
Debat in samenwerking met dagblad Trouw.

 

Cartoon

Vice-premier Wiegel als ME'er met een Konigsleeuw als
marechaussee aan de lijn

Zo nerveus als Nederland deed over de inhuldiging dertig jaar geleden, zo ontspannen bereidt het land zich voor op 30 april 2013.

 

‘Donderdag [..] zit het kabinet-Lubbers/Kok precies 100 dagen in het zadel. In die 100 dagen heeft het nog geen duidelijk profiel ontwikkeld.'

Jan Franssen, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, in februari 1990 tijdens de debatten over de Onderwijsbegroting.

 

Uw mening

Er zijn belangrijker dingen dan het herindelen van gemeenten en provincies.


[eens] [oneens]

 

Winnen en verliezen

grafiek

Wie verkiezingen wint, kan leden verliezen, zo heeft de VVD ervaren. Hoe uitzonderlijk is dat? Een analyse van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in Groningen.

 

CDA-fractievoorzitters in de Eerste Kamer


- Ad Kaland 1988-1994
- Luck van Leeuwen 1994-1999
- Gerrit Braks 1999-2001
- Yvonne Timmerman 2001-2003
- Jos Werner 2003-2011
- Elco Brinkman 2011-heden

 

Nieuwe functies vertrokken politici


- Paul de Krom (VVD) - 'aanjager' Techniekpact
- Maxime Verhagen (CDA) - voorzitter BouwendNederland
- Joop Atsma (CDA) - voorzitter Productschap Vee en Vlees
- Willibrord van Beek (VVD) - wnd. burgemeester Bernheze
- Nebahat Albayrak (PvdA) - directiefunctie Shell Nederland
- Ger Koopmans (CDA) - directeur adviesbureau
- Ineke van Gent (GL) - regiodirecteur NS

 

'Sympathieke' (of 'opmerkelijke') nevenfuncties Kamerleden


- dierenambassadeur (Dion Graus, PVV)
- voorzitter voetbalclub ASC (Matthijs Huizing, VVD)
- lid Klachtencommissie SC Heerenveen (Lutz Jacobi, PvdA)
- voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (Raymond Knops, CDA)
- ambassadeur Heksenjaar Roermond (Karin Straus, VVD)
- keerpuntcoördinator ZV De Meeuwen (Harry van Bommel, SP)

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland