De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 30, 27 mei 2013
 

'Parlement met tanden'

Advies Jan de Wit voor nieuwe enquête: minder geheim

De parlementaire enquêtecommissie naar woningcorporaties moet geen genoegen nemen met allerlei 'geheimhoudingsbepalingen'.
Bij de start van een nieuwe parlementaire enquête adviseert het SP-Kamerlid Jan de Wit, voorzitter van de onderzoekscommissies naar de financiële crisis, zijn 'opvolgers' om 'niet te snel in te stemmen met de vertrouwelijkheid' van informatie.
'De nieuwe enquêtecommissie doet er goed aan heel kritisch te kijken naar de wijze van informatieverschaffing', schrijft De Wit in een terugblik op 'zijn' enquête, geschreven op verzoek van het Montesquieu Instituut.

Een van de grootste problemen waarmee de commissie-De Wit zich geconfronteerd zag, was de geheimhoudingsverplichting. Op grond daarvan is alle informatie die banken verstrekken aan De Nederlandsche Bank en Financiën geheim.
Maar zo kon de enquêtecommissie haar werk niet doen, vond ze. Het conflict liep zo hoog op dat de Raad van State werd ingeschakeld. Uiteindelijk kreeg de commissie inzage in alle stukken, maar kon ze niet alle vertrouwelijke informatie in het openbaar gebruiken. 'Dat is jammer', stelt De Wit achteraf vast.

 

Eerste handtekening

Plaat van de maand
Handtekening van koning Willem-Alexander met
contraseign

'Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend.' Zo wil de Grondwet het en zo gebeurde al daags na de inhuldiging. Koning Willem-Alexander zette op 1 mei al zijn handtekening, hier compleet met het zogenaamde 'contraseign', de handtekening waarmee een minister of staatssecretaris zijn verantwoordelijkheid voor de koninklijke handtekening neemt en die vereist is om een besluit of wet bindend te maken.

 

 
Partners in beeld
PVV-vogel met Europa op achtergrond Staatssecretaris Weekers in de Tweede Kamer

'Wilders' moeizame
Europese zoektocht'

De zoektocht van Wilders’ PVV naar Europese bondgenoten verloopt maar moeizaam. Een analyse uit 'Groningen'.

Staatssecretaris
onder druk

Verdaas, Mansveld, Teeven, Weekers - kanttekeningen uit 'Den Haag' bij de eigensoortige positie van de staatssecretaris

Lees verder > Lees verder >
Buste van Thorbecke Landkaart Europa met Hongaarse vlag

Thorbecke, stapje terug

Thorbecke, de bejubelde liberale staatsman uit de 19e eeuw, komt er bekaaid af in het nieuwe handboek voor parlementaire geschiedenis. Signalement uit ‘Leiden’.

Kruistocht binnen Europa?

Hoe op te treden tegen Europese lidstaten die het minder nauw nemen met democratie en rechtsstaat? 'Maastricht' zet de mogelijkheden op een rij.

Lees verder > Lees verder >

 

Europarlement en nationaal belang

Voor en tegen

Europarlementariërs moeten vooral het nationale belang verdedigen.

Fleur de Beaufort, medewerker Teldersstichting (VVD), versus Thijs Berman, lid van het Europees Parlement (PvdA)

Fleur de Beaufort > Thijs Berman >

 

Geef ambtenaren een gezicht

Column

Roel Bekker

Roel Bekker

Er zijn van die zaken waar je niet tegen kunt zijn. Transparantie is een dergelijk begrip, integriteit ook en niet te vergeten draagvlak. Verantwoording zit ook in die categorie. We vinden het gewenst dat iedereen zich verantwoordt, liefst in het openbaar en het liefst ook zodanig dat er ook nog wat te genieten valt. We kunnen er niet genoeg van krijgen en accepteren graag dat verantwoording vaak gepaard gaat met dikke, onleesbare rapporten, als opmaat naar de onverbiddelijke waarheid.

Verantwoordingsdag, het werd ooit gezien als de Nationale Dag van Ultieme Loutering, een dag waarop wij ineens het licht zouden zien, en dag waarop alle zonden van de overheid kenbaar zouden worden en de zondaars terechtgesteld. We genieten al bij voorbaat bij de aanblik van de bestuurder die zich eerst in duizend bochten wringt en daarna meedogenloos gedwongen wordt zijn hoed op te eten.

 

En verder

Nieuws
Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

De nieuwe achterkamertjes van Europa - MI Maastricht over de 'triloog'.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

Hoe ziet het Ideale Parlement eruit? - een EuParl.net-conferentie in Den Haag onder regie van CPG Nijmegen.

Montesquieu Instituut

Europa's toekomst - Eerste Kamerlid Klaas de Vries sluit de jaarlijkse MI-Masterclass af.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Over de ‘delicate balans’ tussen ministers en ambtenaren - een studie  van MI Maastricht.

Montesquieu Instituut

Het Nieuwe Formeren - MI Den Haag bundelt terugblikken op de kabinetsformatie van 2012.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Agenda

5 juni 2013,
Den Haag

Blij met het poldermodel?
Democratie in debat-reeks.

13 juni 2013,
Den Haag

Bijensterfte in Europa
Film en debat met de Europese Commissie.

14 juni 2013,
Den Haag

De onzichtbare macht in Den Haag
Democratie in debat-reeks.

 

Cartoon

Ongeldig paspoort van René van der Linden

Het Paspoortmonster maakte in de jaren ’80 slachtoffers: staatssecretaris Van der Linden (CDA, Buitenlandse Zaken) moest aftreden.

 

(...) ik vind dat u erg sterk sturend in een bepaalde richting hier een debat probeert door te laten gaan.

CDA-fractievoorzitter  Van Haersma Buma berispt Kamervoorzitter Van Miltenburg tijdens  een debatje op 25 april 2013 over de regeling van werkzaamheden.

 

Uw mening

'Mijn vertrouwen in Europa neemt toe'


[eens] [oneens]

 

Europese begroting

grafiek

De Europese  Unie kost 'Europa' inmiddels ongeveer 150 miljard. ...

grafiek

maar de begroting is, als percentage van het gezamenlijke inkomen, min of meer stabiel.

 

Schrijvers van parlementaire overzichtswerken


- J. de Bosch Kemper (1868)
- A. de Bruyne en N. Japikse (1912-1918)
- W.J. van Welderen baron Rengers (1905-1907)
- P.J. Oud (1948-1951)
- Jac. Bosmans en Alexander van Kessel (2011)
- J.Th.J. van den Berg en J.J. Vis (2013)

 

Afgetreden staatssecretarissen


- Ferdinand Kranenburg  (PvdA)
1958 - helmenaffaire
- Jan Glasta van Loon (D66)
1975 - ruzie met minister
- Gerrit Brokx (CDA)
1986 - Woningsubsidie
- René van der Linden (CDA)
1988 - Paspoortaffaire
- Roel in 't Veld (PvdA)
1993 - nevenfuncties
- Elske ter Veld  (PvdA)
1993 - ruzie met fractie
- Robin Linschoten (VVD)
1996 - CTSV-affaire
- Philomena Bijlhout (LPF)
2002 - persoonlijke verleden
- Annette Nijs (VVD)
2004 - ruzie met minister
- Co Verdaas (PvdA)
2012 - declaraties

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland