Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Homepage Montesquieu

Film & Debat: The Uprising

In de documentaire 'The Uprising' volgt muzikant en activist Pravini Baboeram de Europese anti-racismebeweging. Na de film debatteerden de regisseur en Fatima Faïd, raadslid van de Haagse Stadspartij en kandidaat-kamerlid BIJ1 o.l.v. Jeltje van Nieuwenhoven.

 

Politiek in de provincie: coalitie­vorming na politieke opschudding

De coalitievorming is in de meeste provincies nog volop bezig. Wat is de stand van zaken? Doen de winnaars - zoals FvD - mee? Of bepalen de traditionele partijen wat er gebeurt? Een debat onder leiding van Marleen de Rooy (NOS).

 

Kennis en Europa: Verkiezings­debat 2019

Drie panels gingen op 16 mei in debat over de arbeidsmarkt, het onderwijs en het klimaat. Marleen de Rooy (NOS) en Pieter Duisenberg (VSNU) modereerden de avond. Het debat terugkijken op video of beluisteren via de podcast? Een nieuwsbericht, foto's, video's en meer zijn nu beschikbaar! #kennisEU

 

Politiek Café: De rechter als manager: hoe maken we de rechtspraak klaar voor de toekomst?

Hoe kunnen we de Nederlandse rechtspraak moderniseren? Welke problemen spelen er en wat zijn mogelijke oplossingen? Chris van Dam, Wieger Kop en Henk Naves gingen hierover in gesprek.

 

Het kostenplaatje van de klimaat­transitie

Het streven naar een groener Nederland staat hoog op de politieke en wetenschappelijke agenda's. Ook burgers willen actie. Wat zijn de concrete maatregelen die genomen worden? En hoeveel gaan deze kosten? Ton Manders, Diederik Samsom, Matthijs Sienot en Peter Winterman namen deel, onder leiding van Marleen de Rooy.