Kabinetsformatie

Het Montesquieu Instituut volgt ontwikkelingen rondom Nederlandse kabinetsformaties vooral vanuit een staatkundig perspectief. Het verloop van een kabinetsformatie hangt grotendeels af van het actuele politieke klimaat, maar het proces zelf was ook aan veranderingen onderhevig. Waar de (in)formateurs historisch gezien door de Koning werden benoemd, beslist sinds 2012 de Tweede Kamer wie dat zullen zijn.

De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Ook na de val van een kabinet worden bijna altijd verkiezingen gehouden. Na deze verkiezingen begint het proces van de formatie van een nieuw kabinet. Het doel van de kabinetsformatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen.