De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 2, nummer 11, 30 januari 2012
 

'Zwak centrum, sterke flanken'

De aanhang van politieke partijen stabiliseert sinds een jaar of tien. Maar dat geldt niet voor de traditionele partijen in het centrum: met name CDA en PvdA, de volkspartijen van weleer.

Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Groningse universiteit, signaleert sinds een jaar of tien een dubbele trend: verlies in het centrum, winst aan de flanken.

Per saldo zijn er meer mensen lid van een partij dan midden jaren '90, de jaren waarin politiek veel kleurlozer was. Het aantal stabiliseert zich sinds 'Fortuyn': rond 310.000.

Vorig jaar verloren politieke partijen leden. Maar aan dat verlies kent 'partijkenner' Voerman alleen conjuncturele betekenis: in jaren-na-verkiezingen verliezen partijen traditiegetrouw leden.

 

Weer in de tredmolen

Plaat van de maand
Tweede Kamerleden in de tredmolen

De Tweede Kamer is weer in de gewone tredmolen terechtgekomen. Op 17 januari teruggekeerd van het Kerstreces, vergadert de Kamer met slechts enkele korte onderbrekingen tot aan de zomer praktisch dag in dag uit. Al een eeuw geleden werd er met die vergaderroutine aan het Binnenhof de draak gestoken, zoals blijkt uit een spotprent in het weekblad De Amsterdammer uit 1913 over 'de eekhoorntjes van de Tweede Kamer'.

Toentertijd werd nog niet zo luid als vandaag de dag geklaagd over de 'lange recessen' - vaak gelijkgesteld aan royale vakanties - die met name de Tweede Kamer voor zichzelf gereserveerd heeft. Pas sinds de oorlog is het parlement in min of meer permanente sessie bijeen. Vroeger, in de negentiende eeuw, reisden de 'geachte afgevaardigden' vanuit alle delen van het land voor een paar weken naar Den Haag om er 's lands zaken te bespreken.

Curieuze uitkomst: de Tweede Kamer vergadert meer en langer dan ooit, maar de klachten over lange recessen zijn alleen maar toegenomen.

 

 
Partners in beeld
Hongaars regeringsgebouw met Hongaarse en Europese vlag Logo PVV

Hongarije vs Europa

Europa heeft het moeilijk met Hongarije, Hongarije heeft het moeilijk met Europa. Berichten van het MI.

Staat van de PVV

Is de PVV over het hoogtepunt heen? Analyse van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen.

Maastricht > Den Haag > lees verder >
Kamerstuk Hans Spekman

Ondersneeuwende initiatiefwetten

Waar blijven al die veelbelovende initiatiefwetten toch? Kanttekeningen van MI Maastricht.

Steeds sterkere partijvoorzitters

Een partijvoorzitter is zo sterk als een partijleider zwak is. Observaties uit Groningen

lees verder > lees verder >

 

Kabinetscrisis en verkiezingen

Voor en tegen

Een kabinetswissel is mogelijk zonder verkiezingen.

Rein Jan Hoekstra vs Bert van den Braak

Hoekstra > Van den Braak>

 

'Vloek van de goede daad'

Column
Jan Schinkelshoek Jan Schinkelshoek


'Niks is zo erg als goede bedoelingen.' Er bestaat in de politiek, zo verkondigde Jan de Koning, minister van ongeveer alles in de jaren '80, tegenover iedereen-die-het-horen-wilde, zoiets als ‘de vloek van de goede daad’.

Een typisch voorbeeld is het burgerinitiatief, een meer dan goedbedoeld initiatief vanuit de Tweede Kamer dat burgers - 'gewone burgers', zeggen ze aan het Binnenhof vaak - het recht geeft onderwerpen op de Kameragenda te plaatsen. De bedoeling is sympathiek: het verkleinen van de zgn. kloof tussen 'Den Haag' en de rest van het land. Maar het bizarre is dat die 'goede daad' averechts uitpakt: diezelfde gewone burger voelt zich te vaak door datzelfde burgerinitiatief lelijk bedot. En - de Kamer doet zichzelf per saldo pijnlijk tekort.

 

En verder

Nieuws

Politiek tegenover rechter, beoordeeld door Luc Verhey (MI Maastricht) aan de hand van de kunstenaarsregeling.

De agenda van de Europese Raad wordt steeds diverser, zo blijkt uit onderzoek van het Montesquieu Instituut.

Personele strubbelingen bij de PVV leiden vooralsnog niet tot problemen, zoals bijvoorbeeld wel bij de LPF. Een overzicht van PDC Den Haag.

Hoe zwanger is de Tweede Kamer? Het PDC Den Haag zet de feiten over de zwangerschapsregeling op een rijtje.

Kansen en bedreigingen – Masterclass 2012 van het Montesquieu Instituut over de Europese Crisis.

 
 
 

Agenda

1 februari 2012,
Den Haag

'Wordt de rechterlijke macht gepolitiseerd?'
- debat

23 februari 2012,
Maastricht

'Parliaments in the European Union after Lisbon'
- conferentie

27 februari 2012,
Den Haag

Europa van de burgers: het idealisme moet terug!
- debat

 

Cartoon

Piet Steenkap op een dromedaris

Hoewel de honden blaften trok de CDA-karavaan in de jaren '70 verder.

 

Ik vind (...) niet dat het kabinet 'fuss' met 'fuss' moet beantwoorden (...)

Minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales wilde niet ingaan op onzin.

 

Uw mening

De recessen van de Tweede Kamer duren te lang.


[eens] [oneens]

 

Kamervragen als oppositiewapen

diagram

Kamervragen blijken bij uitstek een veel door de oppositie gebruikt instrument te zijn, zo illustreren de laatste cijfers van de Tweede Kamer.

 

Bekende partijvoorzitters

- Koos Vorrink
PvdA, 1946-1955
- Pieter Oud
VVD, 1949-1963
- Haya van Someren
VVD, 1969-1975
- André van der Louw
PvdA, 1971-1974
- Piet Steenkamp
KVP, 1973-1980
- Max van den Berg
PvdA, 1979-1986
- Piet Bukman
CDA, 1980-1986
- Felix Rottenberg
PvdA, 1992-1997
- Ivo Opstelten
VVD, 2008-2010

 

Enkele commissievergaderingen tijdens reces sinds 2000

- MKZ-crisis
juli/augustus 2001
- Uitzending militairen naar Afghanistan
december 2001
- Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
december 2003
- Nederlandse deelname Afghanistan
juli 2007
- Situatie in Gaza en Israël
januari 2009
- Sluiting MSD in Oss
juli 2010
- Situatie in Libië
februari 2011
- Steunpakket aan Griekenland
juli/augustus 2011

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Partners

Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Actueel
Europa
Nederland
Meer info