Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Europese koninkrijken

grafiek

Sinds 200 jaar is het aantal koninkrijken in Europa fors gedaald.

Pas twee jaar na 1813 werd Nederland een Koninkrijk. Dat paste in de negentiende eeuwse trend binnen Europa. Tot aan de eerste wereldoorlog bleef het aantal min of meer stabiel: rond de twintig. Na 1918 kwam, ondanks de schijn van het tegendeel, de klad er in. Weliswaar werden tal van nieuwe staten in midden en oost-Europa een koninkrijk, maar revolutionaire golven na de eerste wereldoorlog hadden het koninklijk (en keizerlijk) gezag ondergraven. Na de tweede wereldoorlog werd die daling echt zichtbaar.

Europese koninkrijken die in de jaren na 1813 verdwenen zijn

 • Portugal
 • Italië
 • Rusland
 • Oostenrijk
 • Hongarije
 • Een aantal Duitse staten: Pruisen, Beieren, Württemberg en Hannover
 • Roemenië
 • Griekenland
 • Servië, Montenegro en Joegoslavië
 • Bulgarije

Heden ten dage zijn er nog zeven

 • België
 • Denemarken
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

Deze bijdrage verscheen in 'De Hofvijver' nr. 36 d.d. 25 november 2013