De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 31, 24 juni 2013
 

'Weer een enquête?'

Voor en tegen parlementair onderzoek naar Fyra

Een parlementaire enquête naar het debacle met de Fyra is misschien niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Gerard Visscher, onderzoeker verbonden aan het Parlementair Documentatie Centrum, komt tot de conclusie dat er meer vóór dan tégen zo'n zwaar parlementair onderzoek pleit.
'Zou het Fyra-fiasco een gewoon particulier bedrijf betreffen, dan lag een parlementaire enquête niet voor de hand', schrijft hij. 'Een gedegen onderzoek door deskundigen in opdracht van de regering zou meer in de rede hebben gelegen.'
Maar de NS is geen gewoon bedrijf. Bij zo'n onderzoek gaat het om meer, meent Visscher. 'In feite betreft het ook een onderzoek naar het beleid van opeenvolgende bewindslieden en kabinetten. In zo'n situatie moet de volksvertegenwoordiging zelf de handschoen opnemen.'

 

Bekoelde liefde?

Plaat van de maand
omslag 'Zonder consensus'

Is de Nederlandse liefde voor Europa bekoeld? Zo eensgezind als Nederland de eerste jaren na de oorlog over Europese integratie dacht, zoveel verdeeldheid roept datzelfde Europa sinds de eeuwwisseling op. Een nieuwe, vuistdikke studie van MI-partners, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), laat zich lezen als het verkruimelen van die 'bijna consensus voor een verenigd Europa'. Donderdag, 27 juni, wordt het boek in Den Haag gepresenteerd aan oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas en SP-parlementariër Harry van Bommel. Gevolgd door een debat - met verdeeldheid.

 

 
Partners in beeld
De enquêtezaal van de Tweede Kamer Aankomende leden bij een GroenLinksbijeenkomst

'Lagere drempel
onderzoek Kamer'

De Tweede Kamer kan meer, sneller, beter en scherper onderzoek doen. Proefschrift uit 'Maastricht' met concrete voorstellen.

Partijen, kiezers
& partijtrouw

Hoe houdt een politieke partij kiezers vast? Hoe krijg je nieuwe leden? 'Groningen' (DNPP) denkt mee met GroenLinks.

Lees verder > Lees verder >
Tweede vice-voorzitter Franken schudt terugtredend
voorzitter De Graaf de hand; bron: website Eerste Kamer, copyright
Jan Kouwenhoven Logo Europa met mannetje en vrouwtje

Balancerende
Kamervoorzitters

Het Kamervoorzitterschap is balanceren op een slap koord. Beschouwingen uit 'Nijmegen'
(CPG) en 'Den Haag' (PDC).

'Versterk sociale
dimensie Europa'

Hoe de sociale dimensie van de Europese Unie te versterken? Pleidooi uit 'Maastricht' plus een advies aan minister Asscher.

Lees verder > Lees verder >

 

Partijlidmaatschap

Voor en tegen

Waarom ik wel/niet het lidmaatschap van mijn partij opzegde. Joris Voorhoeve (D66, ex VVD) versus ex-parlementariër Ad Koppejan (CDA).

Joris Voorhoeve > Ad Koppejan >

 

Help, het is reces

Column

Jan Schinkelshoek

Jan Schinkelshoek, oud-Tweede Kamerlid (CDA)

Help, het is weer reces. Wie denkt dat een reces vakantie is, vergist zich lelijk. Als oud-Kamerlid kan ik er over mee praten. Ik zag er, eerlijk gezegd, altijd een beetje tegenop…
Vrij algemeen bestaat het idee, begrijp ik en lees ik af en toe nog steeds, dat de Tweede Kamer zichzelf in de vorm van recessen – Kerstreces, voorjaarsreces, zomerreces – royaal veel vrije dagen toekent. Op het eerste gezicht heeft dat er inderdaad alle schijn van. Wie de recesdagen van dit jaar - werkdagen waarop de Kamer niet vergadert - bij elkaar optelt, komt uit op het respectabele aantal van ongeveer 75 dagen. Dat is meer dan de gemiddelde cao aan vakantiedagen toelaat. Om nog maar te zwijgen van het aantal ‘vrije dagen’ dat een gemiddelde ondernemer zich gunt.

Maar een reces is helemaal geen vakantie. Het is veeleer een verstorende, licht ontregelende onderbreking van het reguliere parlementswerk. Of, misschien beter gezegd: een voortzetting van de volksvertegenwoordiging met andere middelen.
Tussen de recessen door - tijdens de vergaderperiodes - hol je als Kamerlid van het ene debat naar het andere. Meestal heb je nauwelijks goed tijd om stukken te bekijken. Met veel moeite prop je allerlei afspraken tussen een Commissievergadering en een fractievergadering door. Regelmatig sta je voor de keus of je voorrang moet geven aan een fractiecommissie boven een gesprek met een of andere organisatie. ’s Avonds eist de partij z’n tol: spreekbeurten. De vrije weekeinden zijn op de vingers van een hand te tellen. En duren meestal kort. Zondagmiddag begint de telefoon al weer te rinkelen. De mail staat nooit stil.

 

En verder

Nieuws
Parlementair Documentatie Centrum, Leiden

Parlementaire recessen nader beschouwd. PDC zet alle feiten op een rijtje.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Drempels voor Antillianen om zich in Nederland te vestigen? Een kritische beschouwing van MI Maastricht.

Capaciteitsgroep Publieksrecht, Maastricht

Hoe immuun zijn parlementariërs? Bespiegelingen van MI Maastricht.

Montesquieu Instituut

Tsjechische parlementariërs op bezoek bij MI. Een verslag uit Den Haag.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen

Het Ideale Parlement. Een verslag van een internationale conferentie aan het Binnenhof.

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.

 
 

Partners


Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

'Kip met gouden eieren'

Het Montesquieu Instituut is een kip met gouden eieren. Het voorstel van minister Jet Bussemaker (onderwijs) om de subsidie in te trekken, betekent het slachten van een uniek samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Maastricht en Groningen dat in korte tijd veel tot stand heeft gebracht.

In de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de subsidiekortingen, donderdag 27 juni, wordt er van alle kanten voor gepleit om 'Montesquieu' nieuwe kansen te geven. Ook van ver over de grens. Wie het MI een warm hart toedraagt, moet dat laten weten aan de Kamer: cie.ocw@tweedekamer.nl

 

Agenda

27 juni 2013,
Den Haag

'Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek'
Algemeen Overleg Tweede Kamercommissie OCW.

3 juli 2013,
Den Haag

'Domineert euroscepsis de Europese verkiezingen?'
Democratie in debatreeks.

27 augustus 2013,
Den Haag

'Weg met de achterkamertjes? Alles openbaar?'
Opening Zomerconferentie door minister Plasterk.

 

Cartoon

Den Uyl in komkommerkas

Sinds  jaar en dag heet de rustige, luwe periode in de zomer 'komkommertijd'. In de jaren ’70 werd premier Den Uyl er mee geplaagd dat die ‘komkommertjes’ eens handen vol werk konden opleveren.

 

Ook ik ben niet met de Fyra getrouwd.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (milieu & infrastructuur) in de Tweede Kamer op 22 mei 2013.

 

Uw mening

Het Montesquieu Instituut moet blijven...


[eens] [oneens]

 

Onderzoekend parlement

grafiek

De Tweede Kamer onderzoekt steeds meer. Het aantal parlementaire onderzoeken –  niet alleen enquêtes – vertoont sinds het begin van de jaren ’80 met vallen en stilstaan per saldo een stijgende lijn.

 

Komkommertijd


- agurketid - Denemarken
- Sommerloch - Duitsland
- silly season - Engeland
- hapukurgihooaeg - Estland
- uborkaszezon - Hongarije
- gúrkutíð - IJsland
- agurktid - Noorwegen
- sezon ogórkowy - Polen
- uhorková sezóna - Slowakije
- okurková sezóna - Tsjechië
- nyhetstorka - Zweden

 

Zij die hun partij verlieten


- Bert de Vries - CDA
- Godelieve van Heteren - PvdA
- Marcel van Dam - PvdA
- Eveline Herfkens - PvdA
- Jan Pronk - PvdA
- Joris Voorhoeve - VVD
- Gijs de Vries - VVD

 

Subsidiegevers


logo ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
logo Universiteit Maastricht Maastricht Universiteit
logo Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht
logo Provincie Limburg Provincie Limburg

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden.

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Valorisatie
Publicaties
Europa
Nederland