Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Citaat

"Centralisatie is, dunkt mij, wanneer alleen in of van wege het middenpunt wordt gehandeld, en ik meen dat de strekking van dit ontwerp van wet is te doen handelen door de gemeentebesturen, maar onder toezigt van een hooger gezag."

Minister Thorbecke in de Tweede Kamer bij de behandeling van ‘zijn’ Gemeentewet op 13 mei 1851.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 24 februari 2014.