Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Montesquieu-fellows

Het Montesquieu Instituut verwelkomt vooraanstaande onderzoekers van Nederlandse en buitenlandse universiteiten die bijdragen aan het uitvoeren van zijn onderzoeksmissie. De onderzoekers zijn als 'fellow' verbonden aan het instituut.

1.

De Montesquieu-fellows

Anne Bos
Bron: Foto Suzan Zanders
Anne Bos

Hoofdfunctie:
Onderzoeker, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen, en Radboud Institute for Culture and History

 
Caelesta Braun
Bron: Universiteit Leiden
 
 
Maarten Stremler
Bron: Maarten Stremler
 
 
Caspar van den Berg
Caspar van den Berg

Hoofdfunctie:
Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, senior onderzoeker Universiteit Leiden

 
 
 
 
 
Luc Verhey
Bron: Raad van State
 
 
 
 
Sebastiaan Princen
Bron: Sebastiaan Princen
Sebastiaan Princen

Hoofdfunctie:
Universitair Hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen Universiteit Utrecht

 
 
Jouke de Vries
Jouke de Vries

Hoofdfunctie:
hoogleraar Governance and Public Policy en Decaan Campus Fryslân, Rijskuniversiteit Groningen

 
Wytze van der Woude
Wytze van der Woude

Hoofdfunctie:
werkzaam bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Onderzoeksterrein

Gedurende een aantal maanden of jaren verrichten deze fellows onderzoek op het terrein van de Nederlandse en/of Europese parlementaire geschiedenis, dan wel naar besluitvorming binnen de Europese Unie en de implementatie en betekenis ervan in de parlementaire stelsels van de lidstaten. Voorbeelden hiervan zijn vergelijkend onderzoek naar Europese parlementaire stelsels en de bestudering van het Europees Parlement.

2.

Wat biedt het Montesquieu Instituut?

Bij het uitvoeren van hun onderzoek kunnen de fellows gebruik maken van de vele faciliteiten van het instituut. Het MI biedt een rustige werkruimte met toegang tot de uitgebreide databestanden waarover het aan het instituut verbonden Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden beschikt. Het is op loopafstand gelegen van de omvangrijke collecties van onder andere de Koninklijke bibliotheek en de bibliotheek van het Vredespaleis.

3.

Valorisatie van het onderzoek

Uitkomsten van een onderzoek zullen worden gepubliceerd als Policy Paper of Montesquieu Paper. Daarnaast wordt er met enige regelmaat een bijdrage geleverd aan de digitale nieuwsbrief 'de Hofvijver' in de vorm van een column of analyse. Ook nemen fellows deel aan debatten, lezingen en congressen georganiseerd door het Montesquieu Instituut.

4.

Meer weten?

Voor vragen over het Montesquieu-fellowship kunt u contact opnemen via info@montesquieu-instituut.nl