Europese solidariteit

Solidariteit tussen lidstaten is een van de kerndoelstellingen van de Europese Unie, tegelijkertijd blijft dit ook een van de grootste uitdagingen voor de EU. Het Montesquieu Instituut volgt de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot solidariteit tussen lidstaten, vooral vanwege de invloed die dit heeft op de relaties, dynamiek, en het functioneren van de EU als geheel.

Europese wetgeving heeft grote invloed op nationale wetgeving, dat hebben de lidstaten vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de bevoegdheden van de EU en van de lidstaten zijn. Op gebieden waar de EU geen bevoegdheden heeft, mag zij de lidstaten niet verplichten tot een bepaald beleid. Samenwerking op deze beleidsgebieden hangt in die gevallen daarom vaak af van de welwillendheid en solidariteit tussen lidstaten onderling.