Wetenschap en politiek

Wetenschappers hebben een belangrijke adviserende rol bij politici en beleidsmakers. Politici kunnen wetenschappelijke kennis gebruiken om meer doelmatig beleid te formuleren en om het draagvlak voor beleid te vergroten. Wetenschappelijke kennis speelt tevens een belangrijke rol in het controleren van regeringsbeleid door parlementen. Met deze kennis volgt het Montesquieu Instituut met name de invloed van wetenschap op politiek.

Als wetenschappers advies leveren aan de overheid gebeurt dat vaak via organen die gelinkt zijn aan het ambtelijke apparaat. Dit advies wordt geleverd via adviesorganen, maar ook door ambtenaren in agentschappen. Parlementsleden worden bijvoorbeeld geïnformeerd via briefings en gesprekken met wetenschappers. Tegelijkertijd is er een spanningsveld tussen politiek en wetenschappelijk advies. Politici kunnen bijvoorbeeld selectief omgaan met advies.