Centralisatie/Decentralisatie

Het Montesquieu Instituut volgt het proces van centralisatie en decentralisatie vanwege het belang ervan voor het openbaar bestuur van Nederland. In Nederland wordt op verschillende niveaus bestuurd. Wanneer taken van de gemeentes en provincies overgenomen worden door de Rijksoverheid heet dit proces 'centralisatie'. Als er van 'hogere overheden' taken worden overgeheveld naar 'lagere overheden' heet het 'decentralisatie'.

Er wordt landelijk beleid gemaakt vanuit de Rijksoverheid, maar ook beleid gemaakt door gemeentes en provincies. Elke laag heeft haar eigen veld waarop ze actief is. De Rijksoverheid bepaalt bijvoorbeeld het defensiebeleid, de provincie gaat over provinciale snelwegen en de gemeente gaat over het uitkering van de bijstand.