Over deze site

Deze site informeert u over het Montesquieu Instituut, het Kenniscentrum voor parlementaire democratie. De focus van het instituut ligt op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa.

Het Montesquieu Instituut valoriseert deze kennis maatschappelijk door:

  • de inrichting en het functioneren van parlementen en instituties binnen de Europese Unie in kaart te brengen;
  • de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de wetenschappers op dit terrein te bevorderen;
  • kennis naar een voor de media, politici en burgers hanteerbare actuele vorm te 'vertalen'.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Realisatie

De informatiearchitectuur, de bouw en de redactie van deze site wordt verzorgd door PDC. De vormgeving is naar een ontwerp van Ronald Brummelkamp.

2.

Partners

Het Montesquieu Instituut is een samenwerkingsverband van 5 verschillende partners.

3.

Ons streven

De redactie van deze site besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Zij streeft naar juistheid en volledigheid van de informatie, maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Ook kan de redactie inhoudelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor bijdragen van auteurs. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij deze zo goed en snel als mogelijk verbeteren.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

4.

Auteursrecht

Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Het gebruik van (bijdragen van) deze site voor niet-commerciële doeleinden is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van de redactie. Bij gebruik van (bijdragen van) deze site dient de bron altijd vermeld te worden.

Het auteursrecht op een groot deel van de overgenomen teksten berust niet bij de redactie, maar bij de auteur/bron. In dat geval heeft de redactie toestemming voor overname; voor derden geldt die toestemming niet. Voor het gebruik van bijdragen van auteurs moet deze ook expliciet om toestemming worden gevraagd.

Op deze site worden bijdragen geplaatst die passen bij de onderwerpen die het Montesquieu Instituut volgt vanuit een wetenschappelijk perspectief. De redactie beoordeelt of toegestuurde bijdragen hierbij passen en mogelijkerwijs geplaatst zullen worden op de site.

5.

Gebruik persoonsgegevens

De redactie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor de aangegeven doelen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Indien u uw gegevens verwijderd wilt hebben kunt u contact opnemen via het contactformulier.

6.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.