Biografische data en analyse

In het biografisch archief van Stichting PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen over de parlementaire activiteiten van Kamerleden en Europarlementariërs. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties.

Onder de noemer Real Time Research (RTR) faciliteert PDC wetenschappelijk onderzoek. De RTR-analysetool maakt het mogelijk om op grote schaal biografische gegevens te analyseren en in historisch perspectief te plaatsen.

De vernieuwde website Denederlandsegrondwet.nl maakt gebruik van het biografisch archief en de analysemogelijkheden die Real Time Research biedt. De website bevat naast de bestaande Grondwetsartikelen ook gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet en ontsluit Kamervragen uit de Tweede en Eerste Kamer over de Grondwet.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Biografisch archief

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici. Ook kan met behulp van deze gegevens in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent. Zo kan worden onderzocht hoe effectief Kamerleden zijn, welke fracties samenwerken en wat de stemverhoudingen zijn op bepaalde terreinen.

2.

Real Time Research (RTR)

Om goed in te spelen op actuele ontwikkelingen is het van belang om snel over relevante gegevens te beschikken en deze vervolgens op een overzichtelijke manier te analyseren. PDC heeft een analysetool ontwikkeld die het mogelijk maakt snel en eenvoudig politieke gegevens te analyseren. Afhankelijk van de dataset kan dit instrument op verschillende manieren ingezet worden voor onderzoek.

Met de Real Time Research-analysetool kunnen op grote schaal gegevens over Kamerleden en bewindslieden geanalyseerd worden en in historisch perspectief geplaatst worden. Zo kunnen gegevens over de achtergrondkenmerken van personen, zoals de man/vrouw-verhouding in de Eerste en Tweede Kamer en de leeftijd of studierichting van Kamerleden, in kaart gebracht worden. Daarnaast is het mogelijk om de parlementaire instrumenten die Kamerleden gebruiken, zoals moties, amendementen, novelles en wetsvoorstellen, te analyseren en doorheen de tijd te vergelijken.

PDC levert met deze tool data en analyses aan ten behoeve van verschillende onderzoeken. De resultaten worden regelmatig benut door wetenschappers en journalisten.

Overzicht PDC-analyses

PDC analyseerde aan de hand van gegevens uit het eigen biografisch archief de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer ten behoeve van Parlement.com.

  • Twaalf jaar premierschap: hoe alles verandert maar Rutte standhoudt

    DEN HAAG (PDC) - Twaalf jaar geleden trad Mark Rutte voor het eerst aan als minister-president. Inmiddels is hij zijn vierde kabinet aan het leiden en zal hij op 2 augustus Ruud Lubbers voorbij gaan als langstzittende premier van het land. Bij de VVD hopen ze wellicht dat hij nooit opstapt, maar uit andere hoeken van het land komt inmiddels toch wel de vraag op: wat is de houdbaarheidsdatum van de altijd opgewekte minister-president?

  • CETA als uitzondering: EK-fracties PvdA en GroenLinks stemmen bij 99% voor dezelfde wetten

    DEN HAAG (PDC) - De huidige Eerste Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks stemmen in 99 procent van de gevallen in met dezelfde wetsvoorstellen, zo blijkt uit cijfers van PDC. De stemming over het goedkeuren van het CETA-verdag tussen de Europese Unie en Canada is het eerste wetsvoorstel in ruim een jaar tijd waarover de senatoren van de PvdA en GroenLinks een ander oordeel hebben.

  • Onderzoek PDC belangrijke basis voor eindrapport Staatscommissie

    Het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, gepresenteerd op 14 december 2018, is mede tot stand gekomen door onderzoek van PDC, partner van het Montesquieu Instituut. In het rapport wordt antwoord gegeven op de vraag of ons huidige parlementair stelsel toekomstbestendig is. PDC deed in opdracht van de Staatscommissie onderzoek om hen in staat te stellen deze vraag te beantwoorden, waarbij gebruik werd gemaakt van het uitgebreide biografisch archief, dat via Parlement.com beschikbaar is. In dit archief zijn gegevens opgenomen van alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur.

3.

De Nederlandse Grondwet

Op de vernieuwde website van de Nederlandse Grondwet worden de voorstellen die in behandeling zijn bij de Tweede en Eerste Kamer gevolgd met links naar de parlementaire dossiers. Voor de onderhanden zijnde dossiers wordt tevens achtergrondinformatie geboden. Naast de bestaande Grondwetsartikelen bevat de website ook alle gestrande voorstellen tot wijziging van de Grondwet sinds 1983. Ook worden Kamervragen uit de Tweede en Eerste Kamer over de Grondwet ontsloten via de website. Tenslotte zijn nieuwe ontwikkelingen per artikel of thema te volgen en worden er analyses en columns aangeboden.

4.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek a.d.h.v. gegevens van PDC? Neem dan contact op met PDC via 170@pdc.nl.