Rijksdienst

De besluiten die door de nationale politiek worden genomen, moeten vaak worden uitgevoerd door de rijksdienst. Het Montesquieu Instituut volgt de rijksdienst om de verhouding tussen de wet en de uitvoering daarvan te evalueren. Daarnaast volgt het Montesquieu Instituut de parlementaire controle op de rijksdienst.

De rijksdienst omvat het totaal van ambtenaren die voor de Rijksoverheid werkt. De rijksdienst is opgedeeld in verschillende organisaties, waaronder uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en meer beleidsmakende organisaties zoals de ministeries. Elke organisatie van de Rijksoverheid valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister die betrokken is bij het specifieke beleidsterrein waar de dienst over gaat. Wanneer het beleid of de uitvoering daarvan gebrekkig is, moeten ministers zich daarvoor verantwoorden voor het parlement.