Missie en doelstelling

Het Montesquieu Instituut is het kenniscentrum voor parlementaire democratie en begeeft zich op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa. Het instituut is vernoemd naar Charles Montesquieu (1689-1755), de Franse filosoof en grondlegger van de leer van de spreiding van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht (de Trias Politica) over verschillende elkaar in evenwicht houdende staatsorganen.

We streven ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doen we voornamelijk door middel van het publiceren van commentaar, bundels en policy papers. Ook organiseren we gedurende het hele jaar aansprekende activiteiten, vaak in samenwerking met andere organisaties. Denk hierbij aan debatten, lezingen en symposia over onderwerpen op het snijvlak van democratie, politiek en parlement in Nederland en Europa.

Lees meer