Integriteit

Integriteit gaat over het naleven van zowel vastgelegde regels als over het acteren in lijn met gedeelde normen en waarden. Zowel op het niveau van decentrale overheden, de nationale overheid, als op het niveau van de Europese Unie zijn gedragscodes voor integriteit ontwikkeld. Deze gaan onder andere over transparantie, belangenverstrengeling, corruptie en geheimhoudingsplicht. In veel gevallen bestaat er een speciaal orgaan dat toeziet op de naleving van de integriteitsregels.

Schendingen van de regels halen vaak het nieuws. Een schending van de integriteitsregels kan uiteenlopende gevolgen hebben. Zo kan de organisatie die de regels handhaaft kiezen voor een aanwijzing of berisping van de persoon in kwestie. Daarnaast kan ervoor gekozen worden de overtreder te schorsen, op non-actief te stellen of zelfs te ontslaan. In het geval van strafbare feiten zal een schending van de integriteitsregels daarnaast leiden tot berechting en vervolging.