Agendavorming

Agendavorming is het proces waarin maatschappelijke problemen de aandacht van het publiek en/of de beleidsbepalers krijgen. De politieke agenda is een lijst van onderwerpen die de aandacht van politici en bestuurders hebben. Hiernaast bestaat er ook een beleidsagenda en een publieke agenda. Het Montesquieu Instituut richt zich voornamelijk op de wijze waarop zaken op de politieke agenda komen.

Agendavorming gebeurt op verschillende manieren. Organisaties die rondom het openbaar bestuur werken zoals belangenorganisaties of lobbygroepen proberen hun eigen belangen of die van anderen te behartigen door politieke besluitvorming te beïnvloeden. Ook private bedrijven lobbyen voor hun belangen, of huren lobbyisten in. Burgers kunnen iets op de politieke agenda krijgen via petities, burgerinitiatieven, of door te demonstreren. Via de publieke opinie is het ook mogelijk om tot politieke agendavorming te komen.