Monarchie

Nederland is een constitutionele monarchie. Dit betekent dat de Koning het staatshoofd is. Het Montesquieu Instituut volgt de ontwikkelingen rondom de monarchie vooral op het gebied van de staatsrechtelijke positie van de Koning en de taken die deze uitvoert, zoals deze beschreven zijn in de Nederlandse Grondwet.

Hoewel de Koning(in) lid is van de regering, is hij zelf onschendbaar. Sinds de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 zijn de ministers verantwoordelijk voor de uitingen van de Koning. Tegenwoordig heeft de Koning geen politieke rol meer. Wel zit hij de Raad van State voor, spreekt hij jaarlijks de door minister geschreven Troonrede uit, en voert hij taken uit zoals de ondertekening van wetten. Ook ontvangt de Koning andere staatshoofden en buitenlandse ambassadeurs en legt hij zelf staatsbezoeken af.