Partners

Het Montesquieu Instituut is een samenwerkingsverband van 5 verschillende partners:

 
Logo Universiteit Leiden

Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA)

De Faculteit Governance and Global Affairs is één van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden, gevestigd in Den Haag. De Faculteit Governance and Global Affairs is een internationaal gerenommeerd academisch kenniscentrum dat vanuit bestuurskundig, politicologisch, juridisch, sociologisch en economisch perspectief naar de wereldproblematiek kijkt. Vanuit deze kennis wordt een bijdrage geleverd aan grote maatschappelijke debatten. Dat gebeurt met onderwijs en onderzoek, maar ook door lezingen en discussies te organiseren.
 
Logo CPG

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG)

Het CPG is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Tot de kerntaken behoort de publicatie van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, die in het vakgebied geldt als standaardliteratuur. Het CPG specialiseert zich daarnaast in het genre van de politieke biografie.

Behalve wetenschappelijk onderzoek verzorgt het CPG onderwijs in de parlementaire geschiedenis en staat het veelvuldig de pers te woord over de achtergronden van actuele politieke kwesties.
 
Logo DNPP

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

Het DNPP maakt deel uit van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft tot doel het verzamelen en catalogiseren van publicaties vàn en óver de Nederlandse politieke partijen. Het accent ligt daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer.

Daarnaast houdt het DNPP zich bezig met het verstrekken van (wetenschappelijke) informatie over Nederlandse politieke partijen; en het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek naar Nederlandse politieke partijen.
 
Logo MI Maastricht

Montesquieu Institute Maastricht University

Het Montesquieu Institute Maastricht University is een onderzoekscentrum gericht op Europese en vergelijkende parlementaire studies. Tegen de achtergrond van de Europese integratie wil het instituut een bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en publieke debat over democratie, verantwoordelijkheid en representatie in Europa en de Europese Unie door middel van vergelijkend en constitutioneel onderzoek naar parlementaire systemen.
 
Logo PDC

Parlementair Documentatie Centrum (PDC)

De stichting PDC is een zelfstandige voortzetting van het voormalige Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en richt zich op het verzamelen, archiveren, analyseren en ontsluiten van informatie over parlement en politiek. Het centrum legt zich daarbij in het bijzonder toe op informatie over personen. Het biografisch archief van PDC ontsluit op systematische wijze biografische gegevens die betrekking hebben op alle personen die sinds 1796 een rol speelden (of nog spelen) in de Nederlandse politiek.

Daarnaast houdt het PDC gegevens bij over diverse parlementaire activiteiten variërend van wetgeving en samenstellingen van kamercommissies tot verkiezingen en kabinetsformaties. Bovendien is PDC verantwoordelijk voor verschillende websites over de nationale politiek en de Europese Unie.