Media en politiek

Het Montesquieu Instituut volgt de wisselwerking tussen media en politiek vanwege de steeds groter wordende rol van de media in de politiek. Media vormen een belangrijk onderdeel van een democratie, hiermee kunnen burgers geinformeerd worden over politieke besluiten en de gedragingen van politici. Dit is van belang omdat dit het stemgedrag kan beïnvloeden. Ook kunnen media ervoor zorgen dat bepaalde (tot dan toe onderbelichte) gevolgen van besluitvorming in de aandacht komen.

Ook sociale media zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Zo zijn politici meer sociale media gaan gebruiken om kiezers te bereiken en staat ze hiermee direct in contact met de kiezers. Bij de laatste verkiezingen speelden de online kanalen dan ook een grote rol in de campagne.