Thema's

Het Montesquieu Instituut begeeft zich op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa. Als instituut werken wij samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en streven wij ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van de maatschappij te brengen.

Dit doen we door het plaatsen van commentaar, het publiceren van boeken, papers en onze nieuwsbrief ‘De Hofvijver’, en door het organiseren van diverse evenementen. Al deze uitingen zijn terug te vinden op deze website en vallen onder te verdelen in een vast aantal thema’s.

De thema’s zijn onderverdeeld in: