Grondwet

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en de hoogste wet van Nederland en bevat de regels voor de staatsinstellingen en de grondrechten van burgers. Daarnaast staan in de Grondwet regels over rechtspraak, bestuur en wetgeving. Het Montesquieu Instituut richt zich voornamelijk op deze laatste twee onderdelen en de rol van de Grondwet in ons bestuurlijk stelsel, maar geeft ook aandacht aan wijzigingen van de Grondwet.

In 1983 vond de laatste grote herziening van de Grondwet plaats. Dat was vooral een redactionele modernisering. Er vonden geen principiële aanpassingen plaats. Na 1983 werd de Grondwet nog wel op kleine puntjes aangepast. Voor het laatst gebeurde dat in 2018 in verband met de deconstitutionalisering van de kroonbenoeming waarbij de de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning bij Koninklijk Besluit kwam te vervallen.