Europese lidstaten

Het Montesquieu Instituut volgt de politieke ontwikkelingen van de Europese lidstaten op hoofdlijnen, en vooral deze ontwikkelingen die van invloed zijn op de samenwerking op Europees niveau. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over nationale verkiezingen, ontwikkelingen in nationale politieke partijen of andere staatkundige kwesties in één van de lidstaten.

Momenteel telt de Europese Unie 27 lidstaten, met Kroatië als meest recente toetreding. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.