Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

De vinger aan de pols: Parlement en begrotingsrecht 1814-2014

Peter van Griensven en Johan van Merriënboer zijn onderzoekers aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij schreven in het jaarboek 'Parlementaire geschiedemnis 2014 'Het geld regeert' een hoofdstuk over het begrotingsrecht van het parlement in de periode 1814-2014.

In het overzichtsartikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het begrotingsrecht – ook wel ‘budgetrecht’ genoemd – van de Tweede Kamer. Wat houdt dit recht in? Hoe wordt het uitgeoefend en hoe fundamenteel is het? Welke begrotingsnormen hanteerden Kamer en kabinet in het verleden en hoe dwingend waren die eigenlijk? Heeft het parlement bij het vaststellen van de begroting minder in de pap te brokkelen dan in het verleden het geval was?


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 26 oktober 2015.