Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

De Montesquieu Prinsjeslezing - In verscheidenheid verenigd?

Logo Prinsjesfestival 2017

Het motto van de Europese Unie is ‘in verscheidenheid verenigd’, maar lang niet alle Europeanen merken iets van die eenheid. Neem bijvoorbeeld de Brexit; miljoenen Britten gebruikten het referendum om aan te geven dat ze zich willen afscheiden van de EU. En ook al is Europa een welvarend continent, toch weten extreemrechtse en populistische partijen veel stemmen te trekken. In Nederland, maar ook in EU-lidstaten als Frankrijk en Duitsland.

Slagen de EU en haar lidstaten er voldoende in om haar burgers bij elkaar te brengen? Is diversiteit nog wel een verbindende factor?

Caroline de Gruyter, Europadeskundige en correspondent bij de NRC, en hoogleraar Europese studies Paul Scheffer hebben op vrijdagmiddag 15 september 2017 hun visie op dit onderwerp gegeven tijdens de Montesquieu-Prinsjeslezing, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Europalezing. De lezing werd gemodereerd door Caspar van den Berg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden.

Inhoud

1.

Verslag

'Dag in, dag uit, botsen Europese lidstaten over allerlei onderwerpen - dat zal altijd zo blijven. Vroeger werden verschillen echter uitgevochten met wapens. Nu worden die uitgevochten met woorden. Ik denk dat dat enkel vooruitgang betekent.' Deze woorden sprak Caroline de Gruyter tijdens de Montesquieu-Prinsjeslezing in Den Haag.

2.

Foto impressie

3.

Video

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.

4.

Sprekers

Caroline de Gruyter

Caroline de Gruyter is correspondent voor NRC Handelsblad. Voor haar werk over de EU ontving zij in 2013 de Anne Vondelingprijs. De Gruyter heeft verschillende boeken geschreven over de Europese identiteit en hoe deze zich verhoudt tot de nationale identiteit.

 
Paul Scheffer
Bron: wikimedia/R. van Elst

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies in Tilburg. Eerder bekleedde hij in Amsterdam de Wibautleerstoel grootstedelijke problematiek.

Scheffer is bekend als publicist, onder meer als auteur van het artikel 'het multiculturele drama' uit 2000. Hij was aanvankelijk journalist en medewerker van het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

5.

Achtergrondinformatie

De Montesquieu-Prinsjeslezing werd dit jaar georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Stichting Europalezing in het kader van het Prinsjesfestival.

Stichting Prinsjesfestival organiseert jaarlijks met een groot aantal partijen het feest van de democratie. Het festival wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag en biedt in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. In 2017 is het thema: Tijd om elkaar te vinden; polarisatie – pacificatie 1917-2017. 2017 is het eeuwfeest van de pacificatie: het einde van jarenlang de strijd over kiesrecht en onderwijsvrijheid.

Stichting Europalezing organiseert met regelmaat een lezing over de betekenis van Europa vanuit sociaal-economisch, politiek of cultureel perspectief. In 1993 sprak Jacques Attali de eerste Europalezing uit. Sindsdien hebben vele inspirerende sprekers deze traditie voortgezet.

 

Niemand schrijft zo intelligent over Europa als Caroline de Gruyter. De NRC Handelsblad-correspondent, onderscheiden met onder meer de Anne Vondelingsprijs voor de journalist die het helderst over politieke onderwerpen schrijft, weet de problemen waarmee de Europese Unie kampt te beschrijven en te duiden. In haar columns gebundeld in dit boek, komen de grote thema’s scherp en ongeborneerd voorbij: de bankencrisis, globaliseren en de teokomst van de democratie, migratie, Grexit en Brexit. Het is verbazingwekkend hoe tijdloos de stukken in dit boek zijn. Dat wijst niet alleen op de onveranderlijkheid van de Europese dilemma’s, maar ook op de ...
ISBN: 9789025305659 | 298 blz.
Verschenen: 2016 | € 9,99 | Meer informatie

Caroline de Gruyter
Waarom stemmen zoveel burgers in Europa, het meest welvarende en vreedzame continent, op extreemrechtse en populistische partijen? Waarom willen ze de grenzen dichtgooien en de euro en de Europese Unie afschaffen? Die vragen zijn actueler dan ooit. Misschien ligt het antwoord in Zwitserland, een van de meest geglobaliseerde, rijkste en veiligste landen in Europa. Daar gebeurt alles eerder dan bij ons. De populisten hebben er een lange traditie. De extreemrechtse SVP is er al jaren de grootste partij. Caroline de Gruyter woonde van 2004 tot 2008 in Cransprès- Céligny, een pittoresk dorpje vlak bij Genève. Om van de globalisering te ...
ISBN: 9789025307660 | 133 blz.
Verschenen: 2015 | € 9,99 | Meer informatie