Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Ik ga met een bezwaard gemoed naar binnen.

maandag 28 augustus 2017

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is boos over een uitgelekt stuk bij de kabinetsformatie. ‘Dit is heel schadelijk voor het proces. Ik ga met een bezwaard gemoed naar binnen.’

‘Er is geen compromis, er is geen akkoord’, bezwoer Gert-Jan Segers op 15 augustus naar aanleiding van berichten in het Algemeen Dagblad dat er bij de kabinetsformatie tussen met name D66 en CU een ‘uitruil’ van gevoelige medisch-ethische kwesties op handen zou zijn. ‘Dit is heel schadelijk voor het proces.’

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is boos over een uitgelekt stuk bij de kabinetsformatie. ‘Er is geen compromis, er is geen akkoord’, bezwoer Segers op 15 augustus naar aanleiding van berichten in het Algemeen Dagblad dat er bij de kabinetsformatie tussen met name D66 en CU een ‘uitruil’ van gevoelige medisch-ethische kwesties op handen zou zijn. ‘Dit is heel schadelijk voor het proces.’

1.

Deze bijdrage stond in