Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021 (CPG)

Logo CPG

De coronacrisis heeft eens te meer de ingewikkelde relatie tussen politiek en wetenschap blootgelegd. Het kabinet bestrijdt de epidemie op basis van adviezen van wetenschappelijke experts, die worden verondersteld neutraal en onafhankelijk te zijn. Steeds meer worden de beleidskeuzes die daaruit volgden onderwerp van (politieke) discussie, waardoor ook de adviseurs zelf onderwerp van discussie worden. Dat is niet voor het eerst. Op 16 november werd het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021 gepresenteerd. Dit jaarboek belicht de interactie tussen politiek en wetenschap vanuit diverse historische invalshoeken.

 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Bron: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis