Sander de Rouwe

foto Sander de Rouwe
bron: CDA

Opgewekte CDA-politicus, die in 2007 op zesentwintigjarige leeftijd Tweede Kamerlid werd, na vijf jaar eerder al raadslid in Bolsward te zijn geworden. Werd toen al gezien als een politiek 'talent'. Eerder was hij voorzitter van het CDJA in Friesland. Na gemeentelijk voorlichter te zijn geweest, werd hij campagneleider van de provincie Fryslân voor de Statenverkiezingen 2007. In de Kamer woordvoerder infrastructuurbeleid, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en volkshuisvesting en voorzitter van de commissie voor Wonen en Rijksdienst. Had een belangrijk aandeel in het instellen van de Fyra-enquête. Bij de Statenverkiezingen van 2015 was hij CDA-lijsttrekker in Fryslân en in 2015-2021 was hij lid van Gedeputeerde Staten van de provincie. Sinds 1 oktober 2021 is hij burgemeester van Kampen.