Europarlementariërs ondervraagd

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen is, met financiële steun van het Montesquieu Instituut, gestart met een reeks systematische interviews van een tiental Nederlandse (oud-)leden van het Europees Parlement.

Er is tot op heden wering aandacht voor de persoonlijke ervaringen van Europarlementariërs, volksvertegenwoordigers die zich, vaak tegen de stroom in, hebben ingezet voor een instituut - het Europees Parlement - dat vanaf het begin heeft gekampt met een slecht imago. Het interviewproject' van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis wil die leemte vullen.

Over de periode 1979-2011 zullen uit elke zittingsperiode van het Europees Parlement (oud-)Europarlementariërs van uiteenlopende politieke kleur worden benaderd.

Doel van het project is om meer inzicht te verkrijgen in de werking en dagelijkse praktijk van het Europees Parlement en licht te werpen op de overeenkomsten en verschillen die er zijn met het Nederlandse parlementaire stelsel. De interviews zullen worden gebundeld in een boek, voorzien van een inleiding en een concluderende nabeschouwing. Bij het interviewproject zijn prof. dr. C.C. van Baalen, dr. H. Reiding en drs. L.J. van Damme betrokken.