Europa

Informatie over de EU, zoals het praktische nut van de Europese samenwerking, hot issues, belangrijke beleidsthema's, de organisatie van de EU en de Europese agenda is te vinden op de website www.europanu.nl.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Praktisch Europa

2.

Hot issues

Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan ook af met periodes waarin het moeizamer gaat. De Europese Unie blijft in ontwikkeling, waarbij bestaande uitgangspunten en nieuwe ideeën voortdurend op hun waarde getoetst worden.

Op de website EuropaNu worden steeds een aantal punten als hot issue in de schijnwerper geplaatst. Het gaat bijvoorbeeld om zaken die in de belangstelling staan, of die spelen rond de structuur en besluitvorming van de Europese Unie.

3.

Europees beleid en toekomst

4.

Wie doet wat?

Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort.