Er moet een Europese belasting komen

Deze stelling, een paar keer luidkeels verkondigd door de voormalige Belgische Eerste Minister Guy Verhofstadt, gaat er vanuit dat de belastingheffing de belangstelling voor Europa vergroot. Het zou burgers prikkelen om zich er meer mee te bemoeien en ook massaler te gaan stemmen bij Europese Verkiezingen. Zo bezien versterkt het de positie van het Europese Parlement. Het is, anders gezegd, een eigentijdse variant op de oude parlementaire wijsheid: ‘No taxes without representation’.