Nederlandse partijen, Europese eenwording

Het DNPP doet onderzoek naar de verschillende aspecten van de politieke partij, zoals hun ideologie, organisatie, identiteit, de wijze waarop zij nieuwe informatie- en communicatietechnologie toepassen in hun relatie met kiezers en leden, enzovoort. Sinds 2006 werkt het aan een reeks bundels over de Nederlandse politieke partijen, die alle volgens een vast format zijn opgezet (met onder meer hoofdstukken over de geschiedenis, ideologie, samenstelling van het electoraat en van de leden, internationale vergelijking en Europese samenwerking). De reeks ging van start met een bundel over de VVD, waarna de Christenunie, GroenLinks en het CDA volgden. Publicaties over de PvdA, D66 en de SGP zijn in voorbereiding. Recentelijk verscheen een monografie over het Nederlandse populisme, met daarin onder anderen aandacht voor Pim Fortuyn en Geert Wilders. De serie zal worden afgesloten met een synthese over de ontwikkeling van het Nederlandse partijstelsel in de periode 1994-2014.

In het kader van het MI richt het DNP zich vooral op de opstelling van de Nederlandse partijen ten aanzien van de Europese integratie. Deze herfst zal een monografie worden gepubliceerd over de opvattingen van in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen ten aanzien van de voortschrijdende Europese samenwerking in de periode 1945-2012. Dit overzichtswerk moet voorzien in een leemte in de geschiedschrijving over dit onderwerp (het DNPP werkt hierbij samen met MI-partner CPG). Daarnaast wordt door het DNPP onder de MI-vlag onderzoek gedaan naar de relatie tussen de Nederlandse politieke partijen en de europartijen en eurofracties in het Europees Parlement – een terrein dat door de Nederlandse politicologen en historici nogal is verwaarloosd. Dit jaar zal een rapport verschijnen met daarin de uitkomsten van de analyse van de krachtsverhoudingen tussen nationale partijorganisatie, Tweede Kamerfractie, europartij, eurodelegatie en eurofractie. Daarnaast wordt er gewerkt aan een historische beschrijving van de bijdrage die de Nederlandse politieke partijen hebben geleverd aan de totstandkoming van de Europese partijfederaties en aan de verdere uitbouw van die federaties tot europartijen.

Los van deze projecten is er een bundel in voorbereiding van biografieën van de voorzitters van de Europese Commissie van 1958 tot nu, naar analogie van de in 2010 onder auspiciën van het MI verschenen bundel over de Nederlandse eurocommissarissen.  Deze bundel zal in 2012 worden gepresenteerd, de bedoeling is het eerste exemplaar te overhandigen aan de huidige voorzitter Barroso.

Groningen, mei 2012