Informatie, mag het een onsje minder?

Informatie, mag het een onsje minder? Dat was het motto waarmee PDC bijna 40 jaar geleden als Parlementair Documentatie Centrum van de Rijksuniversteit Leiden van start ging. Dat was in de tijd waarin leden van de Tweede Kamer van oordeel waren dat computers beter in Amerika konden blijven als ze alleen maar voor méér informatie konden zorgen. Ook toen al zagen de volksvertegenwoordigers door de bomen het bos niet meer. Het PDC heeft zich sedert die tijd dan ook vooral beziggehouden met het hanteerbaar maken van (parlementaire) informatiestromen én het ontwikkelen van technieken daarvoor.

Het is dan ook niet toevallig dat juist het PDC zich binnen het kader van het Montesquieu Instituut vooral bezig houdt met valorisatie: het er voor zorgen dat kennis tijdig en in hanteerbare vorm de juiste personen bereikt zodat kennis ook daadwerkelijk van waarde kan zijn voor de samenleving.

Concrete resultaten daarvan zijn websites als Parlement.com, deNederlandseGrondwet.nl en EuropaNu.nl waarvan de laatste met bijna vier miljoen bezoeken per jaar de meest gebruikte is.

Met het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau, heeft het PDC de afgelopen twee jaar de "Parlementaire monitor" ontwikkeld waarmee organisaties uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven tijdig en trefzeker de voor hen belangrijke ontwikkelingen gesignaleerd krijgen. Dit opdat zij tijdig en adequaat op deze ontwikkelingen in kunnen spelen. Momenteel wordt ook hard aan een EU-monitor gewerkt.

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt PDC of de voor de parlementaire monitor ontwikkelde techniek niet ook de basis kan zijn voor een "Kennisportaal voor het Openbaar Bestuur".

Het informeren en signaleren is overigens niet de enige bijdrage van het PDC aan het valorisatiestreven van het Montesquieu Instituut. Veel aandacht is ook besteed aan het activeren en laten meedenken van geïnteresseerden. Dit gebeurt veelvuldig in de vorm van druk bezochte debatten. Vaak ook in samenwerking met anderen zoals het dagblad Trouw, het Perscentrum Nieuwspoort en ProDemos, het Huis voor Democratie en Rechtsstaat.

Sedert 2010 is het PDC ook betrokken bij de organisatie van het succesvolle Model European Parliament waarbij jaarlijks zo'n 2000 leerlingen van het VWO zich verplaatsen in de positie van Europarlementariers en meedenken over de oplossing van de grensoverschrijdende problemen waar Europa voor staat. Het ligt in de bedoeling dat het MI vanaf 2013 volledig verantwoordelijk is voor dit evenement dat zich na locale en provinciale voorronden in de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer afspeelt en ieder jaar zijn vervolg vindt in twee internationale conferenties met leerlingen uit alle 30 (toekomstige) lidstaten.

Om ook de leerlingen van het VMBO meer bij Europa te betrekken wordt momenteel gewerkt aan zogenaamde "Denk even mee met ..."-campagnes. Een eerste try-out in 2011 waarbij de staatssecretaris van Europese Zaken leerlingen van de tweede klas van het VMBO uitnodigde om "Even mee te denken met de regering" over een aantal Europese problemen verliep veelbelovend.