Steeds internationaler

De Campus Den Haag (CDH) van de Universiteit Leiden heeft in het Montesquieu Instituut (MI) een coördinerende taak in het onderwijs en onderzoek. De afgelopen vijf jaar jaren is een onderzoekslijn ontwikkeld met een sterke nadruk op internationale kennisuitwisseling. Sinds januari 2009 zijn nieuwe initiatieven tot stand gekomen waarbij de relatie tussen onderwijs en onderzoek is versterkt. Ook heeft het MI een gemeenschappelijke onderzoeksnotitie uitgebracht. Daarbinnen is een internationaal-vergelijkend programma ontwikkeld over de dynamiek van de politieke agenda en de responsiviteit van het openbaar bestuur in Nederland en de EU. Zo wordt er gekeken naar de mate waarin regeerakkoorden het wetgevingsproces beïnvloeden en of de samenstelling van kabinetten nu eigenlijk wel zo’n grote rol speelt bij het prioriteren van problemen en oplossingen. Andere projecten kijken naar de manier waarop de EU-instellingen prioriteiten stellen en hoe responsief zij zijn aan de maatschappelijke omgeving.

Ook op onderwijsgebied zijn er vele activiteiten ontwikkeld. De jaarlijkse MI-masterclass over de verhouding tussen lidstaten en de EU trekt studenten van universiteiten in heel Nederland. Het uitgangspunt bij onderwijsactiviteiten is om buiten de bestaande onderwijsprogramma’s studenten iets extra’s te bieden en thema’s te kiezen met grote maatschappelijke relevantie. Zo was er dit jaar een blik achter de schermen in Brussel in de wereld van bestuurlijke professionals en journalisten. De student met het beste paper mag deelnemen aan een internationale conferentie in Madrid over de crisis in Europa.

De sinds 2010 jaarlijks georganiseerde MI-zomerconferentie met een scala aan activiteiten is eveneens opgezet met als doel de deelnemers te prikkelen en een actieve rol te geven in de discussie. Verder zijn er jaarlijkse enkele collegeseries rond actuele thema’s, zoals de Europese crisis, immigratie en politiek leiderschap.

Om dit alles te kunnen uitvoeren, is de afgelopen drie jaar het CDH-team in het MI uitgebreid met vier promovendi. Ook zijn acht fellows van vier verschillende universiteiten benoemd die bij de onderzoekslijn zijn betrokken. Aan de gestarte onderzoeksprojecten hebben inmiddels 25 studenten hun aandeel geleverd, om zo binnen het MI onderzoekservaring op te doen. De resultaten van dit alles zijn gepresenteerd op meer dan 20 internationale panels, workshops en conferenties.

De komende jaren worden deze lijnen in onderwijs en onderzoek stevig voortgezet, waarbij het profiel van het MI nog verder internationaal wordt versterkt. Om dit te bereiken zal ook de kring van betrokkenen worden uitgebreid, behalve onder wetenschappelijke collega’s en studenten ook in de richting van bestuurlijke professionals in Den Haag en Brussel. Nieuwe projecten draaien dan ook niet alleen om fundamenteel inzicht maar ook om toepassing van kennis, het ontwikkelen van tools voor ondersteuning van bestuurlijke beslissingen, zoals de politieke ‘buienradar’ die bestuurders in staat stelt vroegtijdig trends in de publieke en politieke aandacht te signaleren.

Kortom, voor komende jaren is er een agenda met activiteiten waarmee CDH sterk bij wil dragen aan het eigen gezicht van het MI voor een steeds grote internationaal publiek.