Doorgaan?

Wiegel met de koppen van Drees jr. en De Brauw

Opland in De Volkskrant van 3 augustus 1972

De geschiedenis herhaalde zich niet. Anders dan Biesheuvel (1972) regeerde Rutte niet door na een tussentijdse crisis.

In juli 1972 viel het kabinet-Biesheuvel door het uittreden van DS'70. Gepoogd werd de breuk te lijmen, maar toen dat niet lukte kwam het kabinet terug op de ontslagaanvrage. Het kabinet regeerde als minderheidskabinet door met 'gedoogsteun'. Zo kon het nog de begroting voor 1973 opstellen en in het parlement verdedigen.

VVD-fractievoorzitter Wiegel schreef recentelijk in NRC Handelsblad dat Rutte beter ook gewoon nog even missionair had kunnen aanblijven.