' Het is niet aan mij en zeker niet op dit ogenblik en op deze plaats.....'

' Het is niet aan mij en zeker niet op dit ogenblik en op deze plaats, om uit te maken en uit te meten wie daaraan schuld heeft en waarde verantwoordelijkheid ligt voor dit feit. Ik kan alleen maar zeggen, dat het voor mij als eerstverantwoordelijke voor het functioneren van dit kabinet een bitterste ervaring betekent in het werk, dat ik als een opdracht zag en zie'.