Worden het er meer?

Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit jaar meer dan achttien partijen zullen deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Tussentijdse, ingelaste verkiezingen trekken minder 'deelnemers' dan reguliere verkiezingen. Kennelijk is de aanloop te kort om als nieuweling een gooi te doen naar een Kamerzetel. Sinds de jaren '60 ligt het gemiddeld aantal partijen dat meedoet aan de Kamerverkiezingen boven de twintig. Uitschieters waren de jaren 1971 (28) en 1986 (28). De verkiezingen van 2002 - het jaar van Fortuyn - was een laagterecord: zeventien. Inclusief Brinkman zitten er momenteel elf fracties in de Tweede Kamer.

mei 2012