De discussies over hervormingen van de EU

De kranten staan er vol mee; de verkiezingscampagne ging er deels over; Europese toppen houden zich er mee bezig: de discussie of discussies over plannen en gedachten om de Europese Unie aan te passen en te leren van de lessen van de economische crisis. We lezen dan over een plan van Barroso voor een bankenunie; over een paper van Van Rompuy over de creatie van nog verdergaande unies (een economische unie; een financiële unie). Om enigszins zicht te krijgen op wat er speelt en vooral in de achterliggende stukken hierbij een een aantal documenten over deze onderwerpen.

Allereerst is er een document van de Europese raad van 18 en 19 oktober jl, waarin het secretariaat van de Europese raad de draft guidelines voor de conclusies van die vergadering had opgeschreven (CO EUR-PREP 29; 1 oktober 2012) In dit document gaat het over economische politiek (de compact for growth and jobs): de noodzaak ook te werken aan maatregelen die leiden tot werkgelegenheid; over de voltooiing van de EMU waaronder dan vallen voorstellen tot een integrated framework met onder meer een toezichtmechanisme op de Europese banken door de ECB; en tenslotte het verder inzetten op een geïntegreerde budgettaire en economische politiek.

Het tweede document is de brief van de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer, met daarin de geannoteerde agenda voor die Europese Raad van 18 en 19 oktober), TK 21501-20, nr. 675)

Het derde document zijn de uitkomsten van het werk van Van Rompuy en bevat in een tussenrapport zijn voorstellen "Towards a genuine economic and monetary union) (12 october 2012). Dit stuk is een work in progress. Na een eerdere versie, en na de discussie in de Europese raad van 18/19 oktober 2012, zal aan dit stuk en de plannen daarin verder gaan worden gesleuteld. Van Rompuy schreef over een integrated financial framework, een single supervisory mechanism (ssm), bij de Europese centrale bank. In de tweede plaats stelde hij voor een integrated budgetary framework (met een sterkere Europese economic governance (ex ante coordination of annual budgets of euro area member states and enhance the surveillance of those experiencing financial difficulties). Verder werkte hij de mogelijkheid uit voor de EU voor een eigen fiscal capacity. In de derde plaats gingen zijn voorstellen over een integrated economic policy framework en in de laatste plaats over democratic legitimacy and accountability; het laatste stukje is nog het minste uitgewerkt.

In het laatste document van 15 oktober 2012 gaat de Nederlandse regering in op het hiervoor genoemde tussenrapport en geeft daarvan zijn eigen analyse en waardering.