Collegereeks 2012 “Politics of hard choices”

Een vraag uit de zaal

Pieter Brekelmans, stagiair onderzoek bij Campus Den Haag in het Montesquieu Instituut

'Is er eigenlijk wel een eurocrisis met zo’n stabiele munt?'. 'Waarom hechten politici eerst weinig belang aan economische thema's om ze daarna verhoogde prioriteit te geven?' Dit waren slechts twee van de prikkelende stellingen die tijdens de Montesquieu-Instituut collegereeks 2012 werden behandeld. Gedurende de maanden november en december werd het Living Lab op de nieuwe locatie van de Campus Den Haag omgetoverd tot een collegezaal waar het thema “Politics of hard choices” centraal stond. Aan de reeks namen 50 belangstellenden deel.

In de verschillende colleges werd ingegaan op de vraag hoe regeringen omgaan met economische crisis, wat voor verschillende tradities er bestaan in economische crisisbeheersing, hoe landen van elkaar en van ervaringen uit het verleden leren, en hoe de EU voor binnenlandse keuzes vandaag de dag harde Europese voorwaarden stelt.

MI-onderzoeksdirecteur Arco Timmermans opende de reeks. Hij gaf een presentatie over het belang van economische thema’s op de politieke agenda en de neiging van politici om problemen eerst te weinig aandacht te geven om ze daarna met de hoogste urgentie te behandelen. Daarna nam journalist Roel Janssen het publiek mee in een college vol beeldende schetsen van de verschillende werelden van Noord- en Zuid-Europa in de EU. De Europese schuldencrisis werd door Frans van Nispen van de Erasmus Universiteit Rotterdam kritisch bekeken. Hij behandelde dan ook de stelling of er eigenlijk wel een eurocrisis is met zo'n stabiele munt. En hoeveel bezuinigingen we kunnen accepteren om die munt te behouden. Hanco Jürgens sloot het gedeelte af waarin over de grenzen van Nederland heen werd gekeken. Zijn college liet onder meer zien hoe Duitsland inmiddels ‘moeilijke keuzes’ over het stelsel van gezondheidszorg heeft genomen, terwijl Nederland nog veel moeizame coalitiepolitiek zal moeten voeren.

De oplossingen voor de huidige crisis en de harde maatregelen waar de politiek voor staat moeten niet alleen in het buitenland gezocht worden. Dit werd wel duidelijk in het college van Corina Hendriks van de Van Mierlo-Stichting. Zij wierp in haar presentatie een blik op het succes en falen van de Nederlandse overlegdemocratie in het verleden en de kansen op een positief resultaat van ‘polderen’ anno nu. Het slot van de collegereeks werd verzorgd door Corina den Broeder en Dick Kabel van het Ministerie van Financiën. Zij lieten zien hoe de financiële taakstellingen in een regeerakkoord worden bewaakt en de verleidingen voor ‘spending departments’ door slimme spelregels worden beperkt.

Den Haag, januari 2013